Aangifte van overlijden

Is iemand overleden? Meestal doet de uitvaartondernemer dan aangifte van overlijden, maar u mag ook zelf aangifte doen. Dit doet u bij de gemeente waar de persoon is overleden. Hieronder leest u daar meer over.

Arts stelt overlijden vast

Als iemand is overleden, moet een arts het overlijden vaststellen. Dit kan de huisarts zijn, maar ook een arts in het ziekenhuis van overlijden. De arts stelt de oorzaak van overlijden vast. De arts geeft bij een natuurlijke doodsoorzaak een verklaring van overlijden. Bij aangifte van overlijden moet u deze verklaring laten zien.

Aangifte doen van overlijden

Aangifte van overlijden doet u of de uitvaartondernemer bij de gemeente. Dat gebeurt bij de burgerlijke stand in de gemeente van overlijden. Meestal doet de uitvaartondernemer aangifte van overlijden, maar nabestaanden kunnen dit ook doen. Hierbij moet u de verklaring van overlijden laten zien.
Wilt u aangifte van overlijden doen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0521.

Bent u uitvaartondernemer? Dan kunt u ook online aangifte van overlijden doen. Hiervoor heeft u eHerkenning niveau 2+ nodig. 

Let hierbij op het volgende:

  • Geef bij de documenten die u toevoegt bij de aangifte aan naar welk adres het originele uittreksel van de overlijdensakte en het verlof tot lijkbezorging verstuurd moet worden.

  • Stuur de originele artsenverklaring en het B-formulier zo snel mogelijk op naar de gemeente.
     

Gemeente geeft overlijdensakte

De gemeente registreert het overlijden in de burgerlijke stand en maakt een overlijdensakte. Ook geeft de gemeente een uittreksel uit het overlijdensregister. Deze documenten heeft u soms nodig om bij organisaties te bewijzen dat iemand is overleden. De gemeente geeft ook toestemming voor het begraven en cremeren van de persoon die overleden is.
Begraven of cremeren mag niet eerder dan 36 uur na overlijden. En niet later dan 6 werkdagen na overlijden.