Begrafenis of crematie regelen

Is uw naaste overleden en wilt u de begrafenis of crematie regelen? Veel nabestaanden laten zich hierin bijstaan door een uitvaartondernemer. Deze kan voor u aangifte doen van overlijden bij de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden.

Aangifte doen

U, of de uitvaartondernemer, moet binnen 5 dagen na de dag van overlijden, aangifte doen bij de gemeente.

Meenemen

  • Een geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of verblijfsvergunning);
  • Een verklaring van overlijden, opgesteld door de behandelend arts of een gemeentelijke lijkschouwer.

Bepalen datum begrafenis of crematie

Als u, of de uitvaartondernemer, aangifte van overlijden heeft gedaan, ontvangt u van de gemeente verlof tot begraven of cremeren. Dit verlof heeft u nodig om opdracht te geven tot begrafenis of crematie. In overleg met een uitvaartcentrum kunt u de datum voor de begrafenis of crematie bepalen. Een begrafenis of crematie moet binnen 6 werkdagen na het overlijden plaatsvinden.