(Graf)monument

Op deze pagina leest u meer over het plaatsen van een (graf) monument.

Het is niet verplicht een gedenkmonument te plaatsen. Kiest u er toch voor, dan heeft u een vergunning nodig. Vaak verloopt deze aanvraag via de steenhouwer. De gemeente stelt voorwaarden aan onder meer de afmetingen en het materiaalgebruik van het monument.

De rechthebbende onderhoudt het graf(monument). Wanneer nodig, kan de gemeente bij gebrekkig onderhoud optreden.

De voorwaarden en wederzijdse verplichtingen kunt u terugvinden in de Beheersverordening begraafplaatsen en de nadere regels voor de gemeentelijke begraafplaatsen.