Bijzondere bijstand

Iedereen maakt kosten. Bijvoorbeeld aan: huur, gas, water, eten en drinken. Soms zijn er ook bijzondere kosten. Kosten waar u geen geld voor heeft. Het kan zijn dat u dan in aanmerking komt voor bijzondere bijstand. Dat hangt af van uw persoonlijke situatie. Daarom kan het voorkomen dat u wel voor die kosten bijstand krijgt, maar iemand anders niet.

Wie komt er in aanmerking voor bijzondere bijstand

Iedereen mag bijzondere bijstand aanvragen. Dit is niet alleen voor mensen met een bijstandsuitkering. We kijken naar de hoogte van uw inkomen en of u aan de andere regels voldoet:

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • Uw kosten moeten aantoonbaar, onvoorzien en noodzakelijk zijn.
 • U heeft kosten door bijzondere of dringende omstandigheden.
 • De kosten kunnen niet op een andere manier vergoed worden.

Bijzondere bijstand aanvragen

Heeft u nog niet eerder bijzondere bijstand ontvangen? Of heeft u bijzondere bijstand nodig voor andere kosten die u heeft gemaakt? Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen via het online aanvraagformulier. Dit kan ook via het schriftelijke aanvraagformulier (pdf, 384 KB).

Verkorte aanvraag

U kunt alleen gebruik maken van de verkorte aanvraagprocedure als u voldoet aan de onderstaande voorwaarden:

 • U heeft een WAO-, WIA-, Wajong-, ANW-, AOW-, Ioaw-, Ioaz-, of bijstandsuitkering. 
 • U heeft dit jaar al eerder bijzondere bijstand ontvangen.
 • U wilt bijzondere bijstand voor: 
  • kosten bewindvoering, curatele of mentorschap
  • kosten warme maaltijdvoorziening
  • kosten eigen bijdrage CAK
  • kosten rechtsbijstand en/of griffie

U kunt online een verkorte aanvraag doen of schriftelijk (pdf, 304 KB).