Inkomens- en vermogensgrenzen (januari 2024)

De inkomensgrenzen die hieronder worden genoemd zijn netto bedragen per maand zonder vakantiegeld. De inkomensgrens voor bijzondere bijstand is 110% van de bijstandsnorm die voor u van toepassing is. Als uw inkomen hoger is dan 110% kunt u alsnog een deel van de kosten vergoed krijgen. Bij een inkomen tussen 110% tot 130% ontvangt u een vergoeding van 50% van de kosten. Voor gehuwden/partners met kinderen bedraagt de inkomensgrens 130%. U krijgt dan 100% van de kosten vergoed.

Is uw netto inkomen hoger dan 130% van de norm die voor u van toepassing is, maar houdt u minder geld over omdat u schulden afbetaalt? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0521. We kijken dan samen met u of u in aanmerking komt voor de verschillende regelingen en toeslagen. 

Alleenstaande of alleenstaande ouder

Inkomensgrens 110% Inkomensgrens 130%
18, 19 of 20 jaar € 331,20 € 391,42
21 jaar tot AOW-gerechtigde leeftijd € 1.341,60 € 1.585,53
Ouder dan de AOW-gerechtigde leeftijd € 1.489,92 € 1.760,81

 

Gehuwd/samenwonend Inkomensgrens 110% Inkomensgrens 130%

Beiden 18, 19 of 20 jaar zonder kinderen

€ 662,40 € 782,84

Beiden 18, 19 of 20 jaar met kinderen

€ 1045,72 € 1.235,85

Eén 18, 19 of 20 jaar en de ander 21 jaar tot AOW-gerechtigde leeftijd
zonder kinderen

€ 1.289,49 € 1.523,94

Eén 18, 19 of 20 jaar en de ander 21 jaar of ouder, maar jonger dan
AOW-gerechtigde leeftijd met kinderen

€ 1.672,80 € 1.976,95

Beiden 21 jaar of ouder, maar jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd

€ 1.916,57 € 2.265,04

Eén of beiden ouder dan de AOW-gerechtigde leeftijd

€ 2.019,27 € 2.386,42

 

Woont u in een instelling? Dan geldt er een andere inkomensgrens

Alleenstaand Inkomensgrens 110% Inkomensgrens 130%
Alleenstaande (ouder) 21 jaar tot AOW gerechtigde leeftijd € 468,69 € 553,91

 

Kostendelers

Let op: woont u in een woning met één of meer personen van 27 jaar of ouder? Dan wordt u aangemerkt als ‘kostendeler’. U wordt dan geacht de kosten te kunnen delen. Dit heeft tot gevolg dat er lagere inkomensgrenzen gelden. Dat staat in de tabel hieronder.

Alleenstaande of alleenstaande ouder (27 jaar of ouder,
maar jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd)
Inkomensgrens 110% Inkomensgrens 130%
Tweepersoonshuishouden € 958,29 € 1.132,52
Driepersoonshuishouden € 830,51 € 981,52
Vierpersoonshuishouden € 766,63 € 906,02
Vijfpersoonshuishouden € 728,30 € 860,71

 

Gehuwden/samenwonend (27 jaar of ouder,
maar jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd)
Inkomensgrens 110% Inkomensgrens 130%
Driepersoonshuishouden € 1.661,03 € 1.963,03
Vierpersoonshuishouden € 1.533,26 € 1.812,03
Vijfpersoonshuishouden € 1.456,59 € 1.721,43

 

Alleenstaanden of alleenstaande ouders (AOW-gerechtigde leeftijd) Inkomensgrens 110% Inkomensgrens 130%
Tweepersoonshuishouden € 1.009,54 € 1.193,21
Driepersoonshuishouden € 875,02 € 1.034,11
Vierpersoonshuishouden € 807,71 € 954,57
Vijfpersoonshuishouden € 767,32 € 906,84

 

Gehuwden/samenwonend (AOW-gerechtigde leeftijd) Inkomensgrens 110% Inkomensgrens 130%
Driepersoonshuishouden € 1.750,04 € 2.068,23
Vierpersoonshuishouden € 1.615,42 € 1.909,13
Vijfpersoonshuishouden € 1.534,65 € 1.813,68

 

Vermogensgrenzen 2024

Alleenstaande              € 7.575,-
Alleenstaande ouder € 15.150,-
Gehuwden                    € 15.150,-

U heeft een eigen woning?

Als u zelf in uw eigen woning woont, dan is € 63.900,00 van het geld dat in uw woning zit vrij. Dit betekent dat we geen rekening houden met dat bedrag als u een aanvraag doet voor een bijdrage. Hoe rekent u dit uit?

  1. U trekt de hypotheekschuld af van de vrije verkoopwaarde van uw woning. Als het bedrag dat overblijft € 63.900,00 of minder is, dan heeft u misschien recht op een vergoeding.
  2. Is het bedrag dat overblijft hoger dan € 63.900,00? Dan wordt de waarde van de woning meegenomen bij de berekening of u recht heeft op de bijdrage. Alleen als u op jaarbasis € 500,- of minder aan bijzondere bijstand krijgt, houden we geen rekening met uw eigen woning.  
  3. Woont u niet zelf in uw eigen woning? Dan wordt de volledige waarde van de woning meegenomen in de berekening.
     

Heeft u een auto?

Heeft u een auto die meer waard is dan € 6.850,- volgens de koerswaarde van de ANWB/BOVAG? Dan wordt uw auto tot het vermogen gerekend.