Individuele inkomenstoeslag

Heeft u 3 jaar of langer een laag inkomen en weinig vermogen? Dan heeft u misschien recht op een individuele inkomenstoeslag.

Wat is een individuele inkomenstoeslag?

Een individuele inkomenstoeslag is een jaarlijkse toeslag. Die kunt u krijgen als u langdurig een inkomen heeft gehad dat iets boven de bijstandsnorm ligt die voor u geldt. Dat inkomen kan een uitkering zijn, maar ook inkomen uit werk.

Voor wie is het bedoeld?

Of u in aanmerking komt voor de toeslag is onder andere afhankelijk van uw inkomen. We vergelijken uw inkomen met de bijstandsnorm die voor u geldt. De hoogte van die bijstandsnorm is afhankelijk van de samenstelling van uw huishouden.

Wanneer kunt u een individuele inkomenstoeslag krijgen?

  • U bent 21 jaar of ouder maar jonger dan de leeftijd waarop u AOW krijgt.
  • U bent inwoner van Steenwijkerland en u krijgt 3 jaar of langer een inkomen lager of gelijk aan 110% van de bijstandsnorm die voor u geldt en u heeft weinig vermogen.
  • U heeft geen uitzicht op inkomensverbetering.
  • In de 12 maanden voor deze aanvraag kwam u niet eerder voor een individuele inkomenstoeslag in aanmerking.

Hoe hoog is de individuele inkomenstoeslag?

De toeslag is per 1 januari 2024 voor:

  • Een alleenstaande              € 479,- per jaar
  • Een alleenstaande ouder    € 613,- per jaar
  • Gehuwden                           € 682,- per jaar

Hoe kunt u de individuele inkomenstoeslag aanvragen?

U kunt individuele inkomenstoeslag aanvragen via het aanvraagformulier individuele inkomenstoeslag (pdf, 262 KB) (ook voor inwoners met een IOAW-uitkering). Heeft u een bijstandsuitkering? Vraag dan de individuele inkomenstoeslag aan via het aanvraagformulier individuele inkomenstoeslag voor bijstandsgerechtigden (pdf, 259 KB).