Vergoedingen

Wilt u graag lid worden van een vereniging, sportschool of bibliotheek? Maakt u kosten omdat uw kind naar school gaat? Maar kunt u dat niet betalen? Als gemeente hebben we hiervoor verschillende vergoedingen.

 • Nieuw: het Volwassenenfonds

  13 januari 2022

  Bent u 18 jaar of ouder en kunt u door financiële omstandigheden niet meedoen aan activiteiten in onze gemeente? Dan is er het Volwassenenfonds. U kunt een bijdrage krijgen voor bijvoorbeeld de lidmaatschap van een sportvereniging of een abonnement voor de zwembad. De bijdrage is maximaal € 160,- per persoon per jaar.

 • Bijdrage in kosten voortgezet onderwijs of het MBO (vanaf 1 maart 2022 Sam& Overijssel)

  30 december 2021

  Als uw kinderen naar het voortgezet onderwijs (voltijds) of het MBO gaan, moeten er verschillende kosten gemaakt worden. U kunt een tegemoetkoming krijgen in deze kosten. Als uw kind voor het eerst naar het voortgezet onderwijs gaat, krijgt u een bijdrage van maximaal € 441,-. Daarna krijgt u maximaal € 205,- per kind per schooljaar. U kunt deze bijdrage besteden aan bijvoorbeeld een schooltas of lesbenodigdheden.

 • Nieuw: Sam& Overijssel (vanaf 1 maart 2022)

  30 december 2021

  Is het door financiële omstandigheden niet mogelijk dat uw kind mee kan doen aan activiteiten in onze gemeente? Dan is er Sam& Overijssel. Via Sam& Overijssel kunt u een bijdrage krijgen voor bijvoorbeeld schoolspullen en/of sport- en cultuuractiviteiten. In Sam& Overijssel zijn verschillende fondsen samengebracht zoals het Jeugdfonds Sport & Cultuur en het Zwemfonds.
  Let op: de regeling begint pas in maart 2022 (en niet in 2021 zoals in sommige uitingen staat).

 • Jeugdfonds Sport (vanaf 1 maart 2022 Sam& Overijssel)

  Het Jeugdfonds Sport betaalt het lidmaatschap van een sportvereniging en soms ook het materiaal dat uw kind nodig heeft (bijvoorbeeld sportkleding).

 • Jeugdfonds Cultuur (vanaf 1 maart 2022 Sam& Overijssel)

  Met een bijdrage uit dit fonds kan uw kind meedoen aan muziekles, toneel of bijvoorbeeld breakdance.

 • Zwemfonds (vanaf 1 maart 2022 Sam& Overijssel)

  Heeft uw kind nog geen zwemdiploma? Met dit fonds kunnen kinderen diploma A en B halen.

 • Collectieve zorgverzekering

  15 december 2021

  Heeft u een laag inkomen (tot 130% van de bijstandsnorm)? Dan kunt u gebruikmaken van een collectieve zorgverzekering. Deze zorgverzekering bieden we aan via Zilveren Kruis.

 • Nieuw: bijdrage aanvullende premie zorgkosten

  30 december 2021

  Bent u aanvullend verzekerd en zit u niet bij de collectieve ziektekostenverzekering van Zilveren Kruis? Dan kunt u een bijdrage krijgen voor de aanvullende premie van de zorgverzekering. De bijdrage is maximaal € 84,- per jaar en is afhankelijk van de maandelijkse aanvullende premie die u betaalt.

 • Bijdrage verplicht eigen risico 2021

  30 december 2021

  U kunt een bijdrage krijgen voor de kosten die u heeft gemaakt voor het verplicht eigen risico over 2021. Deze bijdrage bedraagt maximaal € 385,-.

 • Bijdrage in aanschaf identiteitskaart of paspoort

  30 december 2021

  Iedere Nederlander van 14 jaar en ouder moet zich kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs. U kunt 1 keer per 10 jaar een vergoeding krijgen voor de kosten van een identiteitskaart of paspoort en pasfoto.

 • Sociaal Medische Indicatie (SMI) Kinderopvang

  15 december 2021

  Kunt u vanwege sociale of medische gezondheidsredenen (tijdelijk) onvoldoende voor uw kind(eren) zorgen? Ook niet met hulp van uw netwerk? Wilt u uw kinderen naar de kinderopvang brengen, maar krijgt u hiervoor geen kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst? Dan kunt u een Sociaal Medische Indicatie aanvragen. Deze indicatie biedt u tijdelijk een tegemoetkoming vanuit de gemeente voor de kinderopvangkosten.