Vergoedingen

Wilt u graag lid worden van een vereniging, sportschool of bibliotheek? Maakt u kosten omdat uw kind naar school gaat? Maar kunt u dat niet betalen? Als gemeente hebben we hiervoor verschillende vergoedingen.

 • Collectieve zorgverzekering

  Heeft u een laag inkomen (tot 130% van de bijstandsnorm)? Dan kunt u gebruikmaken van een collectieve zorgverzekering. Deze zorgverzekering bieden we aan via Zilveren Kruis.

 • Bijdrage aanvullende premie zorgkosten

  Bent u aanvullend verzekerd en zit u niet bij de collectieve ziektekostenverzekering van Zilveren Kruis? Dan kunt u een bijdrage krijgen voor de aanvullende premie van de zorgverzekering. De bijdrage is maximaal € 92,- per jaar en is afhankelijk van de maandelijkse aanvullende premie die u betaalt.

 • Bijdrage verplicht eigen risico 2023

  U kunt een bijdrage krijgen voor de kosten die u heeft gemaakt voor het verplicht eigen risico over 2023. Deze bijdrage bedraagt maximaal € 385,-.

 • Sociaal Medische Indicatie (SMI) Kinderopvang

  Kunt u vanwege sociale of medische gezondheidsredenen (tijdelijk) onvoldoende voor uw kind(eren) zorgen? Ook niet met hulp van uw netwerk? Wilt u uw kinderen naar de kinderopvang brengen, maar krijgt u hiervoor geen kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst? Dan kunt u een Sociaal Medische Indicatie aanvragen. Deze indicatie biedt u tijdelijk een tegemoetkoming vanuit de gemeente voor de kinderopvangkosten.

 • Meedoen in Steenwijkerland 2024

  Kunt u of uw kind(eren) door financiële omstandigheden niet meedoen aan activiteiten in onze gemeente? Als gemeente hebben we hiervoor verschillende regelingen.