Bijdrage aanvullende premie zorgkosten

Bent u aanvullend verzekerd en zit u niet bij de collectieve ziektekostenverzekering van Zilveren Kruis? Dan kunt u een bijdrage krijgen voor de aanvullende premie van de zorgverzekering. De bijdrage is maximaal € 92,- per jaar en is afhankelijk van de maandelijkse aanvullende premie die u betaalt.

Voorwaarden

U voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U woont in de gemeente Steenwijkerland.
  • Uw inkomen is lager dan 130% van de inkomensgrens.
  • U heeft geen collectieve zorgverzekering van de gemeente.

Meer informatie over inkomens- en vermogensgrenzen

Aanvragen

U kunt een bijdrage online aanvragen. Dit kan ook schriftelijk via het aanvraagformulier vergoedingen (pdf, 297 KB).