Bijdrage in aanschaf identiteitskaart of paspoort

Iedere Nederlander van 14 jaar en ouder moet zich kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs. U kunt 1 keer per 10 jaar een vergoeding krijgen voor de kosten van een identiteitskaart of paspoort en pasfoto.

De bijdrage bedraagt maximaal:

  • € 62,50 voor personen vanaf 18 jaar
  • € 35,50 voor kinderen van 14 tot en met 17 jaar

Meer over een identiteitskaart of paspoort

Voorwaarden

U voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U woont in de gemeente Steenwijkerland.
  • U heeft een laag inkomen.
  • U heeft spaargeld en/of ander vermogen binnen de vermogensgrenzen.

Meer informatie over inkomens- en vermogensgrenzen

Aanvragen

U kunt een bijdrage online aanvragen. Dit kan ook schriftelijk via het aanvraagformulier vergoedingen (pdf, 283 KB).

Legitimatiebewijs voor kinderen jonger dan 14 jaar

Soms hebben kinderen jonger dan 14 jaar ook een legitimatiebewijs nodig vanwege een bezoek aan een medisch specialist/behandelaar. U kunt hiervoor online bijzondere bijstand aanvragen. Dit kan ook via het schriftelijke aanvraagformulier (pdf, 355 KB).