Bijdrage verplicht eigen risico

U kunt een bijdrage krijgen voor de kosten die u heeft gemaakt voor het verplicht eigen risico over 2020. Deze bijdrage bedraagt maximaal € 385,-.


Hoe kunt u een aanvraag doen

U kunt een bijdrage online aanvragen. Dit kan ook schriftelijk via het aanvraagformulier vergoedingen (pdf, 341 KB).