Bijdrage verplicht eigen risico

U kunt een bijdrage krijgen voor de kosten die u heeft gemaakt voor het verplicht eigen risico over 2023 en 2024. Deze bijdrage bedraagt maximaal € 385,-.

Voorwaarden

U voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U woont in de gemeente Steenwijkerland.
  • Uw inkomen is lager dan 130% van de inkomensgrens.

Meer informatie over inkomens- en vermogensgrenzen

Aanvragen

U kunt een bijdrage online aanvragen.

Bij het online aanvragen heeft u de volgende gegevens nodig:

  • Uw DigiD
  • Een recente inkomensspecificatie
  • Een overzicht van het betaalde eigen risico over het jaar 2023 en/of 2024

Vragen?

Wilt u hulp bij het invullen van het formulier? U kunt hiervoor terecht:

U kunt ook contact met ons opnemen via telefoonnummer 14 0521 of per mail info@steenwijkerland.nl. Of met Sociaal Werk De Kop via telefoonnummer 0521 - 74 50 80 of per mail info@sociaalwerkdekop.nl.