Japanse Duizendknoop

De Japanse duizendknoop is een diepwortelende vaste plant met lange holle stengels van 0,5-3 m lang met zijtakken en 5-12 cm grote bladeren eraan. De plant vormt stevige wortelstokken. In de winter sterft de plant bovengronds af. In maart en april schieten de stengels relatief snel op uit de grond.

Japanse Duizendknoop 1     Japanse Duizendknoop 2     Japanse Duizendknoop 3

Gevaren

De planten woekeren enorm via zaden, afgeknipte stengels en worteluitlopers. De planten kunnen zelfs door asfalt of beton groeien.

Bestrijding

De bestrijding is zeer moeilijk en vraagt een lange adem. Jonge planten zijn prima uit te steken en af te voeren via het restafval of de ondergrondse container. Wanneer de plekken groter worden is uitgraven en afvoeren naar een verwerkingsbedrijf de effectiefste manier. Dit kan een zeer dure maatregel zijn, omdat de plant zeer diep kan wortelen. De gemeente bestrijdt de plant door ze kort te maaien en op sommige plekken wordt de plant chemisch behandeld.

Wat kunt u zelf doen?

Vooral als de plant nog klein is, kan die prima met wortel en al uit de grond gehaald worden. Zorg ervoor dat de plant niet in de tuin van de buren komt. Gooi de planten of vervuilde grond niet in bermen, sloten of ander openbaar groen, maar voer het af via verwerkingsbedrijven of via het restafval / ondergrondse container.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de Japanse Duizendknoop op de website van NVWA

Samen de Japanse Duizendknoop te lijf (nieuwsbericht juni 2019)