Evaluatie 25 jaar wijkvernieuwing Steenwijk-west

De laatste 25 jaar is er veel gebeurd in Steenwijk-West. Straten zijn opnieuw ingericht met veel groen. Ook zijn woningen gerenoveerd of opnieuw gebouwd. Dit is allemaal volgens plan gegaan: eerst het Wijkplan en daarna de Wijkvisie Steenwijk-West 2025. Zoals de naam doet vermoeden: in 2025 zou alles klaar moeten zijn. Het bureau KAW onderzocht of alle doelen uit de wijkvisie behaald zijn. Conclusie: er is veel bereikt, maar het werk is nog niet klaar.

Eindrapportage evaluatie wijkvernieuwing

Nieuws

Eindrapportage evaluatie 25 jaar wijkvernieuwing Steenwijk-West (pdf 6,5 MB) 

Veel bereikt, maar nog niet klaar

Kijk om je heen in Steenwijk-West: een groot deel is nieuwbouw, straten zijn vernieuwd, groen is verbeterd. De onderzoekers concluderen dat het werk nog niet klaar is. Ze zeggen dat een beter evenwicht tussen huur- en koopwoningen goed zou zijn voor een prettige wijk. Dat evenwicht is er nu niet. Ook is het zo dat er in verhouding minder bewoners met werk en meer met lage inkomens zijn dan eerder. Dat maakt het ook lastiger voor inwoners om mee te doen met activiteiten en om er samen uit te komen. Bewoners zijn meer afhankelijk van instanties als Sociaal Werk De Kop, de gemeente enzovoort. Vooral op sociaal gebied is er nog werk aan de winkel.

Conclusie, en: hoe nu verder?

De conclusie van het onderzoek luidt: er is veel bereikt, maar het is nog niet klaar. De wijkvereniging, de gemeente, Woonconcept en Sociaal Werk De Kop gaan het onderzoek bespreken en kijken wat ze ermee gaan doen. Ze maken dan concrete plannen voor de komende jaren. Deze plannen worden natuurlijk met de wijkbewoners besproken voordat ze worden uitgevoerd.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact op met projectleider Henk Kloosterman via telefoonnummer 14 0521 of per mail via henk.kloosterman@steenwijkerland.nl of met gebiedscoördinator Lina van Veen via telefoonnummer 14 0521 of per mail via lina.van.veen@steenwijkerland.nl