Gebiedsvisie Steenwijk Oost

Op deze pagina houden we u op de hoogte van de plannen en laatste ontwikkelingen over de visie Steenwijk Oost.

Gebied Steenwijk Oost
U kunt de afbeelding van de projectlocaties (jpeg, 478 KB) ook downloaden.

Steenwijk Oost

Deze informatie gaat over het gebied tussen stadswal, Oostwijkstraat, De Heuvel en de Meppelerweg en heeft de werktitel Steenwijk Oost meegekregen. Voor dit gebied wordt een gebiedsvisie opgesteld met keuzes op hoofdlijnen voor de toekomst: hoe willen we dat dit gebied eruit komt te zien? Welke ondernemingen of voorzieningen passen hier wel of niet? En hoe kunnen we het woon-/leefklimaat verbeteren?

Waarom

Er wordt op dit moment onderzocht of er een unilocatie voor de scholen komt. Dat kan betekenen dat er op termijn de locatie Eekeringe vrijkomt. Voor ons aanleiding om na te denken over de toekomst van dit gebied. Daarom is het adviesbureau DTNP gevraagd om een visie op te stellen.

Wanneer

Op maandag 22 januari is er een inwonersavond geweest. Tijdens deze avond zijn alle genodigden bijgepraat over de toekomstige ontwikkeling en plannen in uw omgeving.

Presentatie

DTNP heeft een presentatie gegeven over hun eerst bevindingen. Er zijn nog geen definitieve keuzes gemaakt.

U kunt de presentatie visie Steenwijk Oost (pdf, 16 MB) downloaden.

Reactienota

Vragen die tijdens de bijeenkomst niet beantwoord kunnen worden en opmerkingen of ideeën die tijdens de bijeenkomst worden benoemd, worden gebundeld en beantwoord. Dit noemen we een reactienota. Daarbij wordt ook aangegeven of dit leidt tot een aanpassing van de visierichting.

Vervolgens wordt de visierichting aangescherpt en verwerkt tot een definitieve gebiedsvisie die eind van het jaar gereed is en ter besluitvorming naar het college van burgemeester en wethouders gaat. De definitieve gebiedsvisie wordt dan ook met u gedeeld. Tot slot wordt de gebiedsvisie in het eerste kwartaal van 2024 aan de Gemeenteraad voorgelegd te vaststelling.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? U kunt u vraag stellen via het contactformulier.