Vervanging openbare verlichting

Openbare verlichting

Vervanging in 2023

In het voorjaar van 2023 is in de hele wijk Oostwijken in Steenwijk de verlichting vervangen, waaronder ook enkele masten. Alle paaltop armaturen zijn vervangen voor armatuur Kegel K17. Aansluitend is aannemer Van Gelder in Vollenhove aan de slag gegaan. De verlichting is inmiddels vervangen in de Godfried van Rhenenlaan, Willem de Lillestraat, Van Haersoltelaan en Johan Vuistpad. De Jan van Diestraat en David van Bourgondiëstraat volgen nog.

Het verkeer zal geen hinder ondervinden van de werkzaamheden, de weg hoeft niet te worden afgezet.

Waarom

In een groot deel van onze gemeente is de openbare verlichting aan vervanging toe. Een grootscheepse vervanging van de openbare verlichting gaat niet in 1 keer. En daarom doen we dat in fasen. We zijn begonnen met de oudste en meest energieverbruikende verlichting. De nieuwe verlichting is in ieder geval energiezuinig.

Wanneer

Vanaf 2018 zijn we druk aan de slag met de vervanging van de openbare verlichting. In 2020 is een deel van de openbare verlichting in Steenwijkerland voorzien van ledverlichting. Waar nodig is ook de bestaande mast vervangen door een nieuwe. In 2021 zijn we begonnen met het vervangen van de oude kappen (armaturen) van veel lantaarnpalen. De nieuwe variant, armatuur Kegel K17, is als winnaar uit de bus gekomen na een flitspeiling die we in juli 2020 onder ons inwonerspanel hebben gehouden. Het is de bedoeling dat in 2029 alle werkzaamheden zijn afgerond.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Neem dan gerust contact op met toezichthouder Richard Harms. Dit kan via telefoonnummer 14 0521 of door een e-mail te sturen naar richard.harms@steenwijkerland.nl

Zie ook