Ik heb een wens of idee voor een speelplek

Kan de speelplek in uw buurt een impuls gebruiken? Of heeft u een idee waardoor de speelplek nog leuker wordt? Uw ideeën zijn van harte welkom!

Hieronder vindt u een korte opsomming (op hoofdlijnen) om het proces rondom het opwaarderen van een speelplek vorm te geven.

Stap 1: Overleg met buurt en zoek ‘medestanders’

Vele handen maken licht werk is een spreekwoord dat ook hier van toepassing is. Niet alleen is het handig om het met de buurt op te pakken, ook is vaak gezellig en ontstaat er een band in de buurt. Wij zullen ook altijd vragen of de wens gedragen wordt in de buurt en of er een werkgroep is/wordt opgericht.

Stap 2: Overleg met plaatselijk belang of wijkorganisatie

Plaatselijk belang heeft vaker initiatieven ondersteund en kent de weg in gemeenteland. Ook kan plaatselijk belang helpen bij het aanschrijven van sponsoren of het enthousiasmeren van de buurt.

Stap 3: Informeer (bij) de gemeente

Graag horen wij van plannen en wensen voor onze speelplekken en speeltoestellen. Als eigenaar moeten wij toestemming geven voor het opwaarderen en/of aanleggen van een speelplek. Meestal is dit een formaliteit en kunt u daarna écht aan de slag. Wij hebben informatie over de technische staat van de speeltoestellen en kunnen advies geven over het verdere proces. Ook is er op basis van cofinanciering een budget beschikbaar voor het opwaarderen van speelplekken.

Stap 4: Maak samen met de jeugd, ouders en omwonenden een plan

Belangrijke tip is om de jeugd te vragen hoe ze willen spelen op de speelplek. Vraag dus naar speelwaarden: klimmen, glijden, klauteren, duikelen, draaien, voetballen of… Door het op deze manier te vragen, kunnen kinderen hun fantasie gebruiken en kijken ze niet ‘verlekkerd’ naar het meest felgekleurde speeltoestel. Ook leg je jezelf niet vast en is het makkelijker om overeenstemming te vinden.

Stap 5: Denk na over de financiering en maak een begroting

Speeltoestellen die in de openbare ruimte geplaatst worden zijn duurder dan speeltoestellen voor in de achtertuin. Daarbij komt kijken dat wij als gemeente huisleveranciers hebben voor speeltoestellen. Dit betekent dat de speeltoestellen alleen besteld kunnen worden bij Boerplay, Eibe, Kompan en Yalp.

Via een minicompetitie worden bij opdrachten groter dan € 5.000 bij minimaal drie partijen offertes opgevraagd. Als werkgroep bent u vrij om te kiezen welke van de vier speeltoestellenleveranciers opdracht krijgt om de speelplek in te richten.

Nadat een begroting is opgesteld met de ‘wenstoestellen’ en eventuele verplichte valdempende ondergronden, moet ook worden nagedacht hoe het allemaal betaald gaat worden… Zelfwerkzaamheid, acties en het aanschrijven van fondsen en bedrijven zijn mogelijkheden om geld beschikbaar te krijgen voor de opwaardering. Als gemeente hebben wij jaarlijks een budget dat ingezet kan worden als cofinanciering van een speelplek.

Stap 6: Plaatsen speeltoestellen

Als de financiering rond is en alle gelden binnen zijn, kan opdracht worden verleend. Na circa 8-10 weken worden de speeltoestellen (meestal door de leverancier) geplaatst. Zelfwerkzaamheid is hier ook zeker een mogelijkheid. Denk bijvoorbeeld aan het uitgraven van de ondergrond of het plaatsen van een bankje. Overleg van te voren met de gemeente over de mogelijkheden. Dit verschilt namelijk per speelplek en speeltoestel.

Stap 7: Opening

Na al dat harde werken is het natuurlijk tijd voor een feestje! Organiseer een leuke opening voor de buurt en zet daarmee de speelplek op de kaart!