Toezicht en handhaving

De gemeente heeft een belangrijke taak op het gebied van Toezicht en Handhaving. Door medewerkers van de gemeente wordt regelmatig in de gemeente gecontroleerd of iemand zijn verantwoording neemt en op de juiste manier de gestelde regels naleeft.

Over toezicht houden

De taak van de gemeente is om iemand te helpen en (indien nodig) om op de juiste manier diverse vergunningen en andere wettelijke regels uit te voeren. Toezicht is één van de deze taken. Hierbij hoeft geen sprake te zijn van een overtreding van wet- of regelgeving. Ook kan een toezichthouder iemand, daar waar nodig, bijsturen zonder dat er gehandhaafd hoeft te worden. Handhavend optreden wordt toegepast als er sprake is van een overtreding die niet op een andere manier ongedaan kan worden gemaakt.

De gemeente stelt jaarlijks een programma op waarin de prioriteiten van dat jaar op het gebied van handhaving zijn opgenomen.

U kunt bij de gemeente een verzoek om handhaving indienen via onderstaande knop.

Verzoek om handhaving indienen