Briefadres

U kunt een briefadres aanvragen als u (nog) geen (vast) woonadres heeft. Bijvoorbeeld als u schipper of kermisexploitant bent. Verblijft u in een tehuis of inrichting en u kunt of wilt zich niet inschrijven op het adres hiervan, dan kunt u een briefadres aanvragen. De gemeente beoordeelt de aanvraag.

Meenemen

  • Een geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument)
  • Een schriftelijke opgave van de reden waarom u een briefadres nodig heeft
  • Een schriftelijke opgave van de adressen waar u komende 4 tot 6 maanden verblijft

Let op:
De briefadresgever moet in persoon aanwezig zijn met geldig identiteitsbewijs

Gaat de gemeente akkoord, dan krijgt u voortaan post van overheidsinstanties op dit briefadres. De briefadresgever van het briefadres is verplicht die post aan u door te geven. U moet uw briefadres wel zelf doorgeven aan alle andere instanties.

Gevolgen briefadres voor huidige bewoners

Als u als briefadresgever twijfelt over eventuele gevolgen, bijvoorbeeld voor uw uitkering of huurtoeslag, dan kunt u het beste advies inwinnen bij die instantie voordat u toestemming verleent.