Kinderopvang

De Wet kinderopvang regelt de kwaliteit, het toezicht en de financiering van kinderopvang. Uitgangspunt is dat kinderopvang een zaak is van ouders, werkgevers en overheid. Alle organisaties voor kinderopvang moeten geregistreerd staan in het Landelijk Register Kinderopvang.

Op grond van de Wet kinderopvang is de gemeente verantwoordelijk voor toezicht en handhaving van de kwaliteit bij een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en een gastouderbureau in de gemeente Steenwijkerland. U komt alleen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag als u gebruik maakt van geregistreerde kinderopvang. In het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) kunt u zien of de kinderopvang geregistreerd is.

Sinds 1 januari 2018 zijn de peuterspeelzalen opgegaan in kinderdagverblijven. De kinderdagverblijven bieden soms peuteropvang apart aan. Er zijn locaties die vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) en zorg aanbieden en daarvoor subsidie van de gemeente krijgen. De gemeente heeft overeenkomsten gesloten met kinderdagverblijven die kortdurende peuteropvang bieden.

Vragen

Heeft u een vraag over kinderopvang? Neem dan telefonisch contact op met de gemeente via 14 0521 of mail naar kinderopvang@steenwijkerland.nl.

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Op veel plekken verspreid in onze gemeente kunnen kinderen en peuters gebruikmaken van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Het past binnen onze wens om alle kinderen de kans te geven zich goed te ontwikkelen. Jaarlijks kijken we naar de resultaten. Hoeveel aanbod is er en hoeveel kinderen en peuters maken er gebruik van. Lees voor meer informatie de Monitor VVE en peuterbereik 2020 of kijk de informatieve video. 

Download de Monitor VVE en peuterbereik 2020 (pdf, 2mb)

Informatievideo voor- en vroegschoolse educatie