Leerplicht / Voorkomen schooluitval

Alle gemeenten in Nederland moeten toezien op de naleving van de Leerplichtwet. Dit betekent dat ze ervoor moeten zorgen dat alle leerplichtige kinderen (van 5 tot 18 jaar) die in de gemeente wonen, ook daadwerkelijk naar school gaan.

Naast de verplichting om naar school te gaan, heeft ieder kind in Nederland ook recht op onderwijs. In de leerplichtwet 1969 worden daarom kaders geschetst voor de bewaking en bescherming van dat recht. Voor de uitvoering van de wet heeft de gemeente een leerplichtambtenaar aangesteld, die toezicht houdt op en hulp verleent als een kind door (dreigend) schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten in zijn vorming en ontplooiing belemmerd wordt. 

Het Rijk wil graag dat alle jongeren met een goed diploma van school komen, waardoor zij beter en gemakkelijker kunnen instromen op de arbeidsmarkt. De zogenaamde kwalificatieplicht is daarvoor in het leven geroepen. Dit betekent dat jongeren een startkwalificatie moeten halen. Een startkwalificatie is een diploma van een MBO niveau 2-, HAVO- of VWO-opleiding. 

Jongeren vanaf 18 jaar vallen niet meer onder de leerplichtwet. Een jongere zonder startkwalificatie kan een beroep doen op hulp en begeleiding van de consulent 'Leren en Werken' van het Werkplein Jongerenloket. Hij of zij wordt dan in staat gesteld alsnog een startkwalificatie te behalen.

Vragen

Heeft u vragen over de leerplicht? Dan kunt u contact opnemen met mevrouw B.J. Hubbers of mevrouw M. Heinen (leerplichtambtenaren) via het nummer 14 0521.

Zie ook: