Volwasseneneducatie

In onze gemeente zijn drie Regionale Opleidingscentra (ROC) actief. Het betreft hier:

Volwasseneneducatie is bedoeld voor volwassenen die cursussen willen volgen op het gebied van sociale redzaamheid en professionele redzaamheid. Ook inburgering wordt via deze ROC aangeboden. Het cursusaanbod is te vinden op de website's.

Taal als vliegwiel naar meedoen

   De gemeenteraad heeft onlangs het beleidsplan laaggeletterdheid 'Taal als vliegwiel naar meedoen' 2019-2022 (pdf, 964 KB) vastgesteld. De op 18 maart 2019 uitgebrachte kamerbrief 'Samen aan de slag voor een vaardig Nederland' sluit prima aan bij dit plan.

Inwoners en bedrijven/instellingen kunnen met vragen terecht kunnen bij het Taalpunt in de bibliotheek in Steenwijk via telefoonnummer 06-18731917 of via de mail: taalpunt@bibliotheekoverijssel.nl

Er worden meerdere activiteiten georganiseerd om de doelen in het beleidsplan te halen, zoals:

  • de theatervoorstelling Letter voor Letter van René Karst en Carola Smit die op 21 mei 2019 plaatsvindt in de Meenthe;
  • overleg met bedrijfsleven over aanpak laaggeletterdheid in personeelsbeleid;
  • er wordt gewerkt aan een project om werkzoekenden met beperkte basisvaardigheden op te leiden en te begeleiden naar duurzame plaatsing in regulier werk;
  • overleg met de kringloopwinkels in Steenwijkerland hoe werknemers ondersteund kunnen worden;
  • het werven en opleiden van vrijwilligers.