Ceremonie voor nieuwe Nederlanders

Is uw verzoek om Nederlander te worden goedgekeurd? Dan wordt u uitgenodigd voor de ceremonie voor nieuwe Nederlanders: de zogenaamde naturalisatieceremonie. Een naturalisatieceremonie is een ceremonie voor mensen die Nederlander worden door naturalisatie of de optieprocedure. Tijdens de bijeenkomst ontvangt u het besluit van Nederlanderschap. Ook wordt er aandacht besteed aan de betekenis van de Nederlandse nationaliteit. De landelijke naturalisatieceremonie is jaarlijks op 15 december tijdens de nationale naturalisatiedag.

Nederlander worden

Als het besluit er is, ontvangt u een uitnodiging voor de ceremonie. U bent verplicht om het besluit op de ceremonie in ontvangst te nemen. Pas dan wordt u Nederlander. Ongeveer 5 dagen na de ceremonie, staat in de Basisregistratie Personen (BRP) vermeld dat u Nederlander bent. Daarna kunt u een paspoort en/of Nederlandse identiteitskaart aanvragen.

Verhinderd

Kunt u niet naar de ceremonie komen? Bel dan op tijd met de gemeente. U krijgt dan de mogelijkheid om bij een volgende ceremonie aanwezig te zijn.

Niet afgemeld

Als u niet op de ceremonie komt en u heeft zich ook niet afgemeld, ontvangt u (nog 2 keer) een nieuwe uitnodiging. Binnen een jaar na de datum van het besluit moet u op de ceremonie verschijnen. Anders wordt u geen Nederlander en moet u opnieuw een optie- of naturalisatieprocedure starten.

Meer informatie

Website Immigratie- en Naturalisatiedienst