Nederlander worden

U kunt Nederlander worden als een van uw ouders Nederlander is (van rechtswege), door optie of door naturalisatie.

Nederlander van rechtswege

U bent Nederlander van rechtswege wanneer een van uw ouders Nederlander is. Er zijn een paar regels voor het Nederlanderschap van rechtswege, maar er kunnen altijd uitzonderingen zijn.

  • Was uw vader Nederlander toen u werd geboren en was hij getrouwd met uw moeder? Dan bent u Nederlander.
  • Bent u in of na 1985 geboren en is uw moeder Nederlands, dan bent u Nederlander. Het maakt dan niet uit of u in of buiten Nederland geboren bent. Of dat u geadopteerd bent. Heeft u een Nederlandse moeder en bent u voor 1985 geboren, dan kunt u door optie Nederlander worden.
  • Is uw vader Nederlander en uw moeder niet en was uw vader bij uw geboorte niet met haar getrouwd? Dan moet u door uw vader erkend zijn. Dat betekent dat uw vader officieel heeft bevestigd dat u zijn kind bent.
  • Als uw vader of moeder tijdens uw geboorte woonde in Nederland, Aruba, Curaçao of Sint-Maarten en uw vader of moeder is ook geboren in Nederland terwijl hun vader of moeder in Nederland woonde, dan bent u volgens de wet Nederlander. Het maakt dan niet uit welke nationaliteit uw ouders hebben. Voor een kind dat na 1 april 2003, maar voor 1 maart 2009 door een Nederlander is erkend, bestaat een aparte regeling. Het kind kan door optie de Nederlandse nationaliteit krijgen.

Nederlandse nationaliteit door optie

Soms kunt u Nederlander worden via de optieprocedure. De optieprocedure is de makkelijkste en snelste manier om de Nederlandse nationaliteit te krijgen. U moet wel behoren tot een bijzondere, in de wet genoemde groep. U hebt bijvoorbeeld een Nederlandse moeder en u bent geboren voor 1985. De procedure duurt ongeveer 3 maanden. De overige voorwaarden vindt u in de brochure Hoe kunt u Nederlander worden?

Wanneer u Nederlander bent geworden, moet u naar de naturalisatieceremonie. Daar legt u de verklaring van verbondenheid af.

Nederlandse nationaliteit door naturalisatie

Als u niet via de optieprocedure Nederlander kunt worden, kunt u naturaliseren. Naturalisatie duurt maximaal 1 jaar. Als u aan alle naturalisatievoorwaarden voldoet, kunt u  een verzoek om naturalisatie bij de gemeente indienen. U moet officiële documenten zoals uw paspoort, verblijfsvergunning, geboorteakte van uw kind, huwelijksakte en een inburgeringsdiploma laten zien.

U kunt 'Nederlanderschap door naturalisatie' aanvragen als u een geldige verblijfsvergunning heeft, minimaal 5 jaar in Nederland woont (minimaal 3 jaar als u met een Nederlander bent getrouwd), en het inburgeringsexamen haalde. Andere eisen kunt u nalezen in de brochure Hoe kunt u Nederlander worden? De gemeente controleert uw gegevens en stuurt uw verzoek met een advies van de burgemeester naar de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND). De IND onderzoekt of u Nederlander kunt worden.

U wordt pas Nederlander bij de naturalisatieceremonie. Daar legt u de verklaring van verbondenheid af en krijgt u het besluit van Nederlanderschap. Een naturalisatieaanvraag duurt maximaal 1 jaar en kost geld.

Meestal moet u afstand doen van andere nationaliteit(en). U hoeft geen afstand te doen van uw andere nationaliteit als:

  • dat niet mag van het land waar u vandaan komt;
  • u in Nederland, Aruba, Curaçao of Sint-Maarten bent geboren en nu in Nederland, Aruba, Curaçao of Sint-Maarten woont;
  • u getrouwd bent met een Nederlander;
  • als u vluchteling ben en in Nederland, Aruba, Curaçao of Sint-Maarten woont.

Kinderen naturaliseren

Vreemdelingen die in Nederland, Aruba, Curaçao of Sint Maarten wonen, kunnen tegelijkertijd met hun aanvraag voor naturalisatie ook een aanvraag voor mede-naturalisatie voor hun kinderen doen.