Toestemming bij paspoort

Als uw kind nog geen 18 jaar is, is schriftelijke toestemming van beide gezaghouders/ouders nodig.

Er zijn verschillende manieren om toestemming te verlenen.

Beide ouders aanwezig bij de aanvraag

U kunt beiden met uw zoon/dochter meekomen bij de aanvraag van het paspoort. U heeft een toestemmingsformulier (pdf, 152 KB) nodig. Deze kunt u vooraf downloaden via onze website en ingevuld meenemen. Ook kunt u het formulier krijgen bij de gemeente. Neem bij de aanvraag uw identiteitsbewijzen mee (paspoort/identiteitskaart/rijbewijs).

Eén ouder aanwezig bij de aanvraag

Het is ook mogelijk dat één ouder met het kind meekomt bij de aanvraag van het paspoort. U neemt dan een ingevuld en ondertekend toestemmingsformulier, uw eigen identiteitsbewijs en (kopie) identiteitsbewijs van de andere ouder mee.

Eén ouder woont in een andere gemeente

De ouder die in een andere gemeente woont (bijvoorbeeld als u bent gescheiden), moet daar schriftelijk toestemming geven. Die gemeente legaliseert de handtekening. Deze gelegaliseerde toestemming geeft u aan de ouder die met kind meekomt bij de aanvraag.