Vluchtelingenpaspoort

Bent u erkend als vluchteling en wilt u naar het buitenland reizen? Dan kunt u een vluchtelingenpaspoort aanvragen. Een vluchtelingenpaspoort is maximaal 5 jaar geldig. De precieze geldigheidsduur hangt af van uw verblijfsstatus. Het vluchtelingenpaspoort is een reisdocument en een identiteitsbewijs. U kunt het vluchtelingenpaspoort niet gebruiken om naar het land van herkomst te reizen.

Vluchtelingenpaspoort aanvragen

U moet persoonlijk aanwezig zijn bij het aanvragen van het vluchtelingenpaspoort, ook uw (jonge) kinderen.

Meenemen

Vluchtelingenpaspoort ophalen

Iedereen moet persoonlijk aanwezig zijn bij het ophalen van het vluchtelingenpaspoort, dus ook (jonge) kinderen. Na 5 werkdagen kunt u uw nieuwe vluchtelingenpaspoort ophalen.

Meenemen

  • Alle reisdocumenten (als u deze mee terug heeft gekregen, omdat deze nog geldig waren).

Voorwaarden

U krijgt een vluchtelingenpaspoort als:

  • u in Nederland woont en bent ingeschreven bij een gemeente;
  • u een verblijfsvergunning heeft voor bepaalde of onbepaalde tijd, type III- of IV-document;
  • u door de vreemdelingendienst erkend bent of toegelaten bent als vluchteling (A-status) en u niet als zodanig tot de landen Curacao, Sint Maarten en Aruba en de gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba bent toegelaten;
  • uw identiteit en nationaliteit vaststaat.

Verschil vreemdelingenpaspoort en vluchtelingenpaspoort

Er bestaat een vreemdelingenpaspoort en een vluchtelingenpaspoort. Voor het verkrijgen van een vluchtelingenpaspoort moet u een vluchtelingenstatus hebben. Deze status krijgt u als u erkend bent als vluchteling. Als u geen vluchtelingenstatus heeft, komt u in aanmerking voor een vreemdelingenpaspoort.

Kinderen

  • Kinderen moeten een eigen vluchtelingenpaspoort hebben.
  • Iedereen die medische zorg ontvangt, moet zich kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs. Dit geldt voor iedereen, dus ook voor kinderen. De identificatieplicht geldt in de gehele zorgsector.

Verlies of diefstal

U meldt het verlies of diefstal van uw vluchtelingenpaspoort bij de gemeente. U tekent bij de gemeente een verklaring van verlies of diefstal. De gemeente neemt de melding en de aanvraag voor een nieuw vluchtelingenpaspoort- ook als er sprake is van een misdrijf - in behandeling. Wel is het verstandig om bij een misdrijf (bijvoorbeeld diefstal, zakkenrollerij of een overval) ook aangifte te doen bij de politie.

Kosten

€ 63,42

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0521.