Vreemdelingenpaspoort

Bent u een niet-Nederlander met een verblijfsvergunning? En kunt u in het land van herkomst geen reisdocument krijgen? Dan kunt u een vreemdelingenpaspoort aanvragen. Een vreemdelingenpaspoort is maximaal 5 jaar geldig. De precieze geldigheidsduur hangt af van uw verblijfsstatus. Het vreemdelingenpaspoort is een reisdocument en een identiteitsbewijs. U kunt het vreemdelingenpaspoort niet gebruiken om naar het land van herkomst te reizen.

Vreemdelingenpaspoort aanvragen

U moet persoonlijk aanwezig zijn bij het aanvragen van het vreemdelingenpaspoort, ook uw (jonge) kinderen. Het duurt 2 maanden voordat u het vreemdelingenpaspoort krijgt. Zodra het paspoort klaar is, krijgt u daarvan bericht.

Meenemen

Vreemdelingenpaspoort ophalen

Iedereen moet persoonlijk aanwezig zijn bij het ophalen van het vreemdelingenpaspoort, dus ook (jonge) kinderen. Na 5 werkdagen kunt u uw nieuwe vreemdelingenpaspoort ophalen.

Meenemen

  • Alle reisdocumenten (als u deze mee terug heeft gekregen, omdat deze nog geldig waren).

Voorwaarden

U krijgt een vreemdelingenpaspoort als:

  • u kunt aantonen dat u van uw eigen land geen paspoort kunt krijgen of dat het voor u niet mogelijk is om een reisdocument in een ander land aan te vragen;
  • u een geldige verblijfsvergunning heeft;
  • u bent ingeschreven bij de gemeente;
  • uw identiteit en nationaliteit vaststaat.

Kinderen

  • Kinderen moeten een eigen vreemdelingenpaspoort.
  • Iedereen die medische zorg ontvangt, moet zich kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs. Dit geldt voor iedereen, dus ook voor kinderen. De identificatieplicht geldt in de gehele zorgsector.

Verschil vreemdelingenpaspoort en vluchtelingenpaspoort

Er bestaat een vreemdelingenpaspoort en een vluchtelingenpaspoort. Voor het verkrijgen van een vluchtelingenpaspoort moet u een vluchtelingenstatus hebben. Deze status krijgt u als u erkend bent als vluchteling. Als u geen vluchtelingenstatus heeft, komt u in aanmerking voor een vreemdelingenpaspoort.

Verlies of diefstal

U meldt het verlies of diefstal van uw vreemdelingenpaspoort bij de gemeente. U tekent bij de gemeente een verklaring van verlies of diefstal. De gemeente neemt de melding en de aanvraag voor een nieuw vreemdelingenpaspoort - ook als er sprake is van een misdrijf - in behandeling. Wel is het verstandig om bij een misdrijf (bijvoorbeeld diefstal, zakkenrollerij of een overval) ook aangifte te doen bij de politie.

Kosten

€ 63,42

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0521.