Beleid

Op deze pagina vindt u onze beleidsdocumenten over sport en bewegen.

 • De voorzet

  pdf, 1MB

  Wat vinden we belangrijk op het gebied van sport en bewegen? Welke trends en ontwikkelingen zien we in de sport in zijn algemeen én voor Steenwijkerland in het bijzonder? Wat hebben we geleerd vanuit eerdere projecten? Het antwoord op die vragen heeft geleid tot 'de voorzet'. Uitgangspunten waarvan we zeggen: dát is de basis voor ons sport- en beweegbeleid.

 • Het Wedstrijdplan

  pdf, 933kB

  Op basis van de voorzet hebben we, samen met inwoners en organisaties, bepaald wat de speerpunten de komende jaren voor Steenwijkerland zijn op het gebied van sport en bewegen. Dit hebben we vastgelegd in het Wedstrijdplan. Ons sport- en beweegbeleid voor de komende jaren.

 • Steenwijkerlands Sport & Beweegakkoord 2020 & 2021

  pdf, 499kB

  Begin 2020 is het Steenwijkerlands Sport & Beweegakkoord opgesteld, samen met (sport)organisaties en inwoners. In het sportakkoord staan afspraken over wat we de komende jaren gaan doen op het gebied van sport en bewegen. Belangrijkste doel is inwoners stimuleren tot (meer) bewegen. De acties zijn uitgewerkt in een aantal thema’s, waar een aanvoerder de kar trekt.

 • Visie beheer en onderhoud sportvelden

  pdf, 724kB

  Naast de acties uit het Sport en Beweegakkoord zijn voldoende en goed onderhouden sportaccommodaties minstens zo belangrijk. In de Visie beheer en onderhoud sportvelden lees je hoe we hiermee omgaan.

 • Actieplan pilot Sociaal Veilig Sporten - een samenvatting

  De gemeente Steenwijkerland heeft meer dan 100 sport- en beweegaanbieders. Met het Actieplan pilot Sociaal Veilig Sporten krijgen deze aanbieders de mogelijkheid om de clubkadercoach om hulp te vragen.