Subsidie aanvragen voor een onderwerp dat niet is benoemd

Wilt u een andere subsidie aanvragen? Lees dan verder op deze pagina.

Wilt u een subsidie aanvragen voor een onderwerp dat niet genoemd is? Stuur dan een e-mail naar info@steenwijkerland.nl. Geef hierbij aan waarvoor u subsidie wilt aanvragen en leg dit uit.

Algemene regels

De algemene regels voor subsidies vindt u in de Algemene subsidieverordening Steenwijkerland 2018. De subsidie kent 3 categorieën:

  1. Kleine subsidies: subsidies tot € 5.000,-

  2. Middelgrote subsidies: subsidies vanaf € 5.000,- tot € 50.000,-

  3. Grote subsidies: subsidies vanaf € 50.000,-