Subsidie scouting-, hobby- en jeugdclubs

In de gemeente Steenwijkerland zijn verschillende jeugdclubs. Organiseren zij creatieve of sociale activiteiten? Dan kunnen ze hiervoor subsidie aanvragen. Op deze pagina leest u wanneer dat kan en hoe dit moet.

Beschikbare subsidie

De gemeente verdeelt in 2024 € 7.500,- subsidie.  
 
De hoogte van de subsidie hangt af van het aantal leden en het aantal activiteiten per jaar.   

  • Heeft de club elke week of elke twee weken een bijeenkomst (minimaal 20 bijeenkomsten per jaar)? Dan is de subsidie maximaal € 10,- per lid per jaar. 
  • Heeft de club een keer per maand bijeenkomsten (minimaal 9 bijeenkomsten per jaar)? Dan is de subsidie maximaal € 5,- per lid per jaar. 

Vragen clubs samen een hoger bedrag aan dan € 7.500,-? Dan verdelen we de subsidie.  De hoogte van het bedrag hangt dan af  van het aantal leden en activiteiten.

Belangrijke voorwaarden

  • De subsidie moet aangevraagd worden voor 1 februari van elk jaar.  
  • De jeugdclub moet een vereniging of stichting zijn. De club is in de gemeente Steenwijkerland en is er voor inwoners van de gemeente Steenwijkerland. De club richt zich op sociale en creatieve ontwikkeling van jeugd. Ieder kind is er welkom. Het maakt niet uit welke achtergrond en geloofsovertuiging je hebt.

Subsidie aanvragen

Om de subsidie aan te vragen, vult u het online aanvraagformulier in.

Subsidie voor jeugdclubs aanvragen

Vervolgstappen na aanvraag

Na ontvangst van de complete aanvraag nemen wij binnen acht weken een beslissing.

Vragen?

Heeft u vragen over de subsidieregeling of het aanvragen van de subsidie? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0521.