Subsidie maatschappelijke initiatieven Steenwijkerland

Vrijwilligersorganisaties en -instellingen kunnen op basis van de Algemene Subsidieverordening Steenwijkerland 2018 en de Nadere regels subsidie maatschappelijke initiatieven 2018 subsidie aanvragen voor initiatieven van vrijwilligers.

De vrijwilligers moeten aangesloten zijn bij een vrijwilligersorganisatie die gevestigd is in de gemeente Steenwijkerland. De vrijwilligersorganisatie moet voorzien in een behoefte van de samenleving en aanvullend zijn op het aanbod van maatschappelijke dienstverlening binnen de gemeente Steenwijkerland.

Vrijwilligersorganisaties en -instellingen kunnen online een subsidie voor maatschappelijke initiatieven aanvragen.

Wat u moet weten

Hoeveel geld is er beschikbaar

Voor het verstrekken van subsidies voor initiatieven van vrijwilligers, aangesloten bij een vrijwilligersorganisatie die voorziet in een behoefte van de samenleving en aanvullend is op het aanbod van maatschappelijke dienstverlening binnen Steenwijkerland, is een bedrag van € 5.600,- beschikbaar. 

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0521.