Subsidie dorpshuizen en wijkgebouwen

Een stichting voor een dorpshuis of wijkgebouw kan subsidies aanvragen voor:

  • administratieve en organisatiekosten
  • voor medefinanciering van onderhoud

Een stichting voor een dorpshuis of wijkgebouw kan online subsidie aanvragen. U kunt ook schriftelijk een subsidie aanvragen voor dorpshuizen en wijkgebouwen (pdf, 216 KB).

Hoeveel geld is er beschikbaar

Voor het verstrekken van subsidies voor organisatie- en administratieve kosten is in 2023 een bedrag van € 19.500,- beschikbaar.
Voor het verstrekken van subsidies voor dagelijks en/of groot onderhoud is in 2023 een bedrag van € 45.000,- beschikbaar.

Hoeveel subsidie heeft u recht op

De hoogte van het subsidiebedrag wordt op basis van de Nadere regels subsidie dorpshuizen en wijkgebouwen Steenwijkerland 2018 bepaald.

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0521.