Subsidie dorpshuizen en wijkgebouwen

Een stichting voor een dorpshuis of wijkgebouw kan subsidies aanvragen voor:

  • administratieve en organisatiekosten
  • voor medefinanciering van onderhoud

Een stichting voor een dorpshuis of wijkgebouw kan online subsidie aanvragen

Hoeveel geld is er beschikbaar

Voor het verstrekken van subsidies voor organisatie- en administratieve kosten is in 2024 een bedrag van € 20.000,- beschikbaar.
Voor het verstrekken van subsidies voor dagelijks en/of groot onderhoud is in 2024 een bedrag van € 46.000,- beschikbaar.

Hoeveel subsidie heeft u recht op

De hoogte van het subsidiebedrag wordt op basis van de Nadere regels subsidie dorpshuizen en wijkgebouwen Steenwijkerland 2018 bepaald.

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0521.