Subsidie koppengeld

Voor iedere kern en wijk van Steenwijkerland is koppengeld beschikbaar. Het koppengeld is bedoeld voor mooie initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid van een kern of wijk.

Heeft u een idee om uw straat, buurt, dorp of stad nog leuker te maken? Kunt u daarbij wel een financieel steuntje in de rug gebruiken? Neem dan contact op met uw Plaatselijk Belang of Wijkvereniging. Alleen zij kunnen koppengeld aanvragen.

Wat zijn de spelregels

Er zijn een aantal spelregels om voor koppengeld in aanmerking te komen. We zetten ze hieronder op een rijtje.

  • Koppengeld kan alleen aangevraagd worden door een Plaatselijk Belang of Wijkvereniging.  
  • Het initiatief geeft een plus aan de leefbaarheid in de buurt.
  • Het initiatief is geen commerciële, politieke of religieuze activiteit.
  • Het initiatief is niet gericht op een individu. Dat betekent dat meerdere mensen er gebruik van kunnen maken, aan mee kunnen doen of er plezier van hebben. 
  • Het initiatief krijgt steun en waardering vanuit de buurt.
  • Het koppengeld is bedoeld als bijdrage in de eenmalige kosten van uw initiatief. Niet voor de dagelijkse/toekomstige exploitatie. 
  • Een Plaatselijk Belang of Wijkvereniging kan een aanvraag indienen om koppengeld te sparen. Dit kan voor maximaal 3 kalenderjaren achter elkaar. Ook kan een Plaatselijk Belang of Wijkvereniging een voorschot aanvragen.

Hoeveel geld is er beschikbaar

Voor iedere kern of wijk in Steenwijkerland is koppengeld beschikbaar. Dit is een bedrag per inwoner per jaar. In 2022 is dat € 2,- per inwoner.

Wilt u weten hoeveel koppengeld er in totaal voor uw kern of wijk beschikbaar is? Of waarvoor het koppengeld de afgelopen jaren is gebruikt? Neem dan contact op met de gebiedscoördinatoren, of uw Plaatselijk Belang of Wijkvereniging

Subsidie aanvragen

Plaatselijke Belangen en Wijkverenigingen kunnen koppengeld online aanvragen. Op elk moment van de dag. Wel zo makkelijk.

Koppengeld aanvragen

Neem voordat u een aanvraag indient contact op met de gebiedscoördinatoren. Zij kijken of uw aanvraag past binnen deze subsidieregeling.

Wat moet u na afloop doen  

Heeft u subsidie gekregen? Dan moet u na afloop een aantal dingen aanleveren. Bijvoorbeeld een foto- en/of videoverslag over hoe uw plan is uitgevoerd of hoe het eindresultaat eruitziet. Dat verslag kunnen we gebruiken om ook andere inwoners over uw initiatief te informeren (bijvoorbeeld op onze website of in een folder). Wat u nog meer moet aanleveren, leest u in artikel 11 van de Algemene subsidieverordening gemeente Steenwijkerland 2018. Vergeet niet om dat binnen 8 weken te doen.

Vragen

Heeft u vragen over het koppengeld? Neem dan contact op met de gebiedscoördinatoren. Zij kunnen ook met u meedenken of in contact brengen met andere inwoners of organisaties.

Meer informatie