Subsidie EHBO-afdelingen

EHBO-afdelingen kunnen subsidie aanvragen voor het verlenen van eerste hulp bij ongevallen en het bevorderen van het voorkomen van ongevallen in de gemeente Steenwijkerland.

Aanvragen

U kunt online een subsidie aanvragen voor een EHBO-afdeling.

Subsidie voor EHBO-afdeling aanvragen

Ook kunt u schriftelijk een subsidie voor een EHBO-afdeling aanvragen (pdf, 176 KB).

Wat u moet weten

Hoeveel geld is er beschikbaar en waar heeft u recht op

Voor EHBO-afdelingen is € 3.500,- beschikbaar in 2023.

De hoogte van het subsidiebedrag wordt bepaald op basis van deling van het beschikbare budget door het aantal EHBO-afdelingen dat voor subsidie in aanmerking komt.

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0521.