Netwerken en verenigingen

Het bedrijfsleven in de gemeente Steenwijkerland heeft zich voor een deel aangesloten bij diverse ondernemersverenigingen. Op deze pagina worden verschillende ondernemersverenigingen benoemd en kunt u via de links rechtstreeks naar de website van de vereniging. Daarnaast biedt deze pagina handige externe links voor ondernemers. Het gaat om organisaties waar u als ondernemer wat aan heeft, zoals overheden en brancheorganisaties.

Ondernemersverenigingen Steenwijkerland

Ondernemersplatform Steenwijkerland (OPS)

Het Ondernemersplatform (OPS) bestaat uit vertegenwoordigers van diverse ondernemersverenigingen in de gemeente Steenwijkerland. Te weten: Business Club Steenwijkerland (BCS), Zelfstandig Met Elkaar (ZME), Giethoorn Onderneemt (GO), Plaatselijk Belang Oldemarkt (voorheen Ondernemend Oldemarkt), Vollenhoofse Ondernemers Club (VOC), KopTop, Koninklijke Horeca Nederland (KHN), LTO, en Steenwijk Vestingstad. Minimaal vier keer per jaar komt het OPS bijeen om te bespreken wat er speelt in de wereld van de ondernemers in Steenwijkerland.
Meer informatie: www.bcsteenwijkerland.nl/belangenbehartiging/ondernemersplatform

Business Club Steenwijkerland (BCS)

Business Club Steenwijkerland treedt op als centrale gesprekspartner van de lokale en regionale overheid. Periodiek overleg met burgemeester en wethouders, een jaarlijkse uitwisseling van gedachten met de gemeenteraadsleden en het wekelijks overleg van de parkmanager met de gemeentelijke accountmanagers hebben geleid tot een transparante samenwerking in de vorm van een verfijning van het aanbestedingsbeleid en actieve arbeidsparticipatie van jongeren.
Meer informatie: www.bcsteenwijkerland.nl

Kennis Netwerk Steenwijkerland (KNS)

Dit netwerk is opgericht om kennisuitwisseling tussen bedrijven en instellingen in Steenwijkerland te stimuleren. Het doel is om van elkaar te leren en daardoor elkaar te versterken. En dat op een herkenbare manier (door en voor ondernemers uit deze regio) en dicht bij huis (gewoon in Steenwijkerland.) Daarnaast heeft Kennis Netwerk Steenwijkerland als doel de bevordering van de ondernemingszin door middel van kennis en inspiratie. Kennis Netwerk Steenwijkerland is er voor heel ondernemend Steenwijkerland.
Meer informatie: kennisnetwerksteenwijkerland.nl

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) Steenwijkerland 

Koninklijke Horeca Nederland telt ruim 230 afdelingen in heel Nederland. De besturen van deze afdelingen vertegenwoordigen de horecaondernemers die lid zijn van KHN. De bestuurders zijn dé gesprekspartner voor de gemeente waar het gaat om horeca gerelateerde wetten en regels in de stad. Zij zorgen voor een goede relatie met de lokale wethouders, ambtenaren en politici en komen op voor de belangen van de lokale horeca.
Meer informatie: aanmelden.khn.nl/steenwijkerland

LTO Noord Steenwijkerland

LTO Noord Steenwijkerland  is de belangenbehartiger voor boeren, tuinders en andere ondernemers in het landelijk gebied. Zij doen hun werk door onder meer het onderhouden van nauwe contacten én het in overleg gaan met de gemeente, haar inwoners, waterschap en provincie. LTO Noord Steenwijkerland vraagt aandacht voor de belangen, knelpunten en ideeën van de leden. Dat vanuit de overtuiging dat boeren en tuinders alleen zo op een duurzame wijze hun bijdrage kunnen leveren aan voeding, de economie en het welzijn van velen. Het bestuur van de LTO Noord afdeling vormt een afspiegeling van haar leden en werkt samen met die leden aan het ondernemerschap van vandaag en morgen.
Meer informatie: www.ltonoord.nl/afdeling/steenwijkerland

Stichting Steenwijk Vestingstad

Steenwijk Vestingstad is een stichting met als doel het centrum van Steenwijk economisch te versterken en meer bezoekers naar het centrum te trekken.
Meer informatie: steenwijkvestingstad.nl

Giethoorn Onderneemt (GO)

De Gieterse Ondernemersvereniging behartigt de belangen van ondernemend Giethoorn, zij wil de onderlinge contacten van de aangesloten ondernemers bevorderen door (netwerk)bijeenkomsten; streeft ernaar om gesprekspartner te zijn. Werkt continue aan een economisch perspectief voor Giethoorn en draagt zorg voor een professionele promotie van Giethoorn.
Meer informatie: www.giethoornonderneemt.nl

Vollenhoofsche Ondernemers Club

Primair stelt de VOC zich ten doel het behartigen van de materiële en immateriële belangen van de zelfstandig ondernemers en ondernemingen in het kleine- en middelgrote bedrijf en beroep in Vollenhove e.o. Secundair heeft de VOC de plicht op zich genomen, vanuit de VTRB, om Vollenhove te promoten. Hieronder wordt verstaan het initieel ondersteunen en ontplooien van activiteiten ter bevordering van toerisme en naamsbekendheid.
Meer informatie: www.voc-vollenhove.nl

Ondernemend Oldemarkt

Ondernemend Oldemarkt is samen gegaan met Plaatselijk Belang Oldemarkt waar ruim 50 ondernemers elkaar met enige regelmaat treffen tijdens bijeenkomsten. De ondernemers van Plaatselijk Belang Oldemarkt hebben als doel de belangen te behartigen van de aanwezige ondernemers. Vooral daar waar collectieve belangen in het geding zijn. Door de korte lijnen met de gemeente worden ook de belangen van de ondernemers mee genomen bij projecten en veranderingen in het dorp. Een tweede belangrijke doelstelling van de vereniging is het versterken van de onderlinge netwerken tussen de ondernemers. Hier worden ieder jaar netwerk avonden voor georganiseerd.
Meer informatie: oldemarkt.info/ondernemend-oldemarkt

Ondernemersvereniging Dwarsgracht en Jonen

Behartiging van de (im)materiële belangen van de ondernemers in Dwarsgracht en Jonen.

Ondernemersvereniging Kuinre/Blankenham e.o.

Ondernemersvereniging voor de dorpen Kuinre, Blankenham, Ossenzijl en Luttelgeest.
Meer informatie: www.kuinre.nl

Ondernemersvereniging Steenwijkerdiep

Vereniging voor ondernemers aan het Steenwijkerdiep. De contactpersoon voor deze ondernemersverenging is de heer B. Vis, Steenwijkerdiep 61, 8331 LP Steenwijk. Telefoonnummer: 0521-534090.
Meer informatie:

Business Club Olde Veste

Business Club Olde Veste biedt een groot aantal mogelijkheden om zichtbaarheid van ondernemers te vergroten en zowel het zakelijk als sportieve netwerk uit te breiden.
Meer informatie: www.bcov.nl

Reps

The Reps is een groeiend gezelschap van jonge, aanstormende of al gesettelde ondernemers in Steenwijk. De Young Representatives is ontstaan vanuit de behoefte om een platform te creëren voor een bijzondere doelgroep: collega’s uit het middenkader van het regionaal bedrijfsleven. Jonge, representatieve figuren met een veelal leidinggevende functie.
Meer informatie: www.the-reps.nl

 

Regionaal

Regio Zwolle

De regio Zwolle is een economische toplocatie waar het bruist van nieuwe ideeën. Regio Zwolle is een samenwerkingsverband van 22 gemeenten en 4 provincies. In Regio Zwolle werken we bestuurlijk en ambtelijk samen op basis van regionale opgaven in een netwerk van ondernemers, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties.
Meer informatie: regiozwolle.info

Kennispoort Regio Zwolle

Kennispoort Regio Zwolle stimuleert en ondersteunt ondernemers bij de ontwikkeling van ideeën en helpt bij het op de markt brengen van innovatieve producten, diensten en processen die bijdragen aan het maatschappelijk en economisch versterken van de regio Zwolle.
Meer informatie: www.kennispoortregiozwolle.nl

Oost NL

Oost NL is de ontwikkelingsmaatschappij van Oost-Nederland. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de provincies Gelderland en Overijssel versterken zij de regionale economie. Ze laten ondernemers sneller innoveren, investeren en internationaliseren.
Meer informatie: oostnl.nl

Provincie Overijssel

De provincie Overijssel ondersteunt ondernemers. Zij hebben programma’s gericht op de ondersteuning van familiebedrijven, zelfstandige professionals, snel groeiende bedrijven en sociale ondernemingen. Zij stimuleren innovatie en internationaal ondernemen en ondersteunen kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Samen werken we aan een ondernemend Overijssel!
Meer informatie: www.overijssel.nl

Stimuland

Stimuland is een onafhankelijke stichting die projecten op het platteland stimuleert, initieert en begeleidt. Dit doen ze in opdracht van overheden en/of private partijen. Ze vervullen een brugfunctie tussen beleid en praktijk.
Meer informatie: www.stimuland.nl

Waterschap Drents Overijsselse Delta

Waterschap Drents Overijsselse Delta zorgt voor het beheer en onderhoud van het water.
Meer informatie: www.wdodelta.nl


Landelijk

Belastingdienst

Als ondernemer krijgt u te maken met allerlei regelingen voor de belastingen en met sommige sociale verzekeringen. De keuzes die u als ondernemer maakt, kunnen fiscale gevolgen hebben. Meer informatie vindt u op de website van de belastingdienst.
Meer informatie: www.belastingdienst.nl

Kamer van Koophandel

De kamer van koophandel biedt informatie, voorlichting en ondersteuning aan ondernemers bij de belangrijkste thema’s op ondernemersgebied. Kijk voor meer informatie op de website van de Kamer van Koophandel.
Meer informatie: www.kvk.nl

Koninklijke Horeca Nederland

Koninklijke Horeca Nederland is een brancheorganisatie voor horeca-ondernemers. De leden zijn lid van één van de lokale KHN-afdelingen. De afdelingsbestuurders komen, ondersteund door regiomanagers, op voor de lokale horecabelangen. Zij onderhouden de contacten met de gemeente en beïnvloeden lokale regelgeving. Steenwijkerland heeft een eigen afdeling (zie hierboven).
Meer informatie: www.khn.nl

LTO Noord

LTO Noord is de organisatie van en voor agrarische ondernemers die zowel voedsel en sierteeltproducten als andere producten en diensten leveren, zoals natuurbeheer, waterbeheer, recreatie, energie en zorg. Steenwijkerland heeft een eigen afdeling (zie hierboven).
Meer informatie: www.ltonoord.nl

MKB Nederland, regio Midden

MKB-Nederland Midden is de grootste belangenbehartiger voor het midden- en kleinbedrijf in de provincies Utrecht, Gelderland, Overijssel en Flevoland. Hun doel is het creëren van een gunstig en kansrijk ondernemersklimaat. Dit doen ze namens hun leden.
Meer informatie: MKB De Regio.

VNO-NCW Midden

VNO-NCW Midden staat voor de belangen van werkgevers in Midden- en Oost-Nederland, door hun stem te laten klinken bij het tot stand komen van allerhande overheidsbeleid en door het faciliteren van een hoogwaardig zakelijk en bestuurlijk netwerk. VNO-NCW Midden maakt zich hard voor zaken die ondernemers echt belangrijk vinden, door te lobbyen, informeren, motiveren, inspireren en samenwerkingsverbanden te stimuleren.
Meer informatie: www.vno-ncwmidden.nl

Ondernemersplein

Wat moet u allemaal doen als u voor uzelf begint? Welke vergunningen heeft u nodig voor een uitbreiding van uw pand? Welke wetten wijzigen er binnenkort? Op ondernemersplein.kvk.nl krijgt u van de overheid antwoord op al uw ondernemersvragen.
Meer informatie: ondernemersplein.kvk.nl

Ondernemersklankbord

Heeft u behoefte aan persoonlijke begeleiding bij het ondernemen? Eigen bedrijf starten? Stichting Ondernemersklankbord geeft onpartijdig advies. Hun adviseurs zijn oud-ondernemers met veel kennis en jarenlange ervaring die u vrijwillig bijstaan in een klankbordtraject.
Meer informatie: www.ondernemersklankbord.nl

Qredits

Qredits helpt startende en bestaande ondernemers bij het succesvol starten van of investeren in hun bedrijf. Dit doen ze door het aanbieden van ondernemerstools, coaching én het verstrekken van bedrijfskredieten tot € 250.000. Hun doel is om dromen van ondernemers mogelijk te maken.
Meer informatie: qredits.nl

Raad Nederlandse Detailhandel

De Raad Nederlandse Detailhandel (RND) is dé koepelorganisatie van de non-food detailhandel in Nederland.
Meer informatie: www.rndweb.nl

HISWA-RECRON

HISWA-RECRON is de Nederlandse ondernemersvereniging van watersportbedrijven en recreatiebedrijven. Als ondernemersorganisatie behartigen zij de belangen van deze bedrijven op regionaal, nationaal en internationaal niveau.
Meer informatie: www.hiswarecron.nl

UWV

Voor informatie over onder andere het zoeken van personeel in Europa, loonkostensubsidies, zwangerschapsuitkering en het starten van een bedrijf vanuit een uitkering kunt u terecht bij het UWV.
Meer informatie: www.uwv.nl/werkgevers