Bibob-onderzoek

Vraagt u een vergunning of subsidie aan? Of doet u mee aan een gemeentelijke aanbesteding? Dan kan de gemeente een Bibob-onderzoek doen. Zo wil de gemeente voorkomen dat we indirect criminele activiteiten faciliteren. Ook willen we de concurrentiepositie van bonafide ondernemers beschermen.

Een Bibob-onderzoek wordt gebruikt als onderdeel van de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen openbaar bestuur. Een Bibob-onderzoek kan gebeuren bij de aanvraag van een vergunning, subsidie, bepaalde categorie van gemeentelijke aanbesteding of vastgoedtransactie waarbij de gemeente partij is.

Soms wordt dit onderzoek niet direct uitgevoerd, maar op een later moment. Bijvoorbeeld als u uw vergunning of subsidie al hebt ontvangen, of als u de aanbesteding al hebt gewonnen.

Bibob-vragenformulier

Doet de gemeente een Bibob-onderzoek? Dan moet u een Bibob-vragenformulier invullen. De gemeente bekijkt het ingevulde Bibob-vragenformulier, de bijgevoegde bijlagen en open bronnen zoals de Basisregistratie Personen, de Kamer van Koophandel of het Kadaster. Zo krijgt de gemeente inzicht in alle personen die bij de onderneming zijn betrokken. Ook krijgen we een volledig beeld van de omstandigheden waaronder de activiteiten plaatsvinden en de zeggenschap hierover.

Geeft u de gevraagde informatie niet? Dan kunnen we het Bibob-onderzoek stoppen. U krijgt eerst de gelegenheid om eventuele ontbrekende informatie alsnog te geven. Ook als wij pas op een later moment een Bibob-onderzoek starten, vragen wij u informatie te geven. Weigert u dit te doen? Dan kan dat reden zijn voor de gemeente om een vergunning, subsidie of gegunde opdracht in te trekken of een vastgoedtransactie te ontbinden.

Landelijk Bureau Bibob

Heeft de gemeente na het eigen onderzoek nog twijfels? Dan kunnen wij het Landelijk Bureau Bibob (LBB) vragen om een advies uit te brengen. Het LBB valt onder het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Het LBB adviseert over de mate van gevaar op misbruik van vergunningen, subsidies, aanbestedingen en vastgoedtransacties.

Vragen wij advies bij het LBB? Dan krijgt u hiervan bericht.

Uitkomst Bibob-onderzoek

Blijkt uit het Bibob-onderzoek dat er gevaar bestaat dat de gemeente criminele activiteiten faciliteert? Dan kunnen wij een aanvraag tot vergunning of subsidie weigeren of gunning van een opdracht weigeren. Ook kunnen we ervoor kiezen om geen vastgoedtransactie aan te gaan. Daarnaast kunnen we lopende vergunningen, subsidies en gegunde opdrachten intrekken en een al aangegane vastgoedtransactie ontbinden.

Wet Bibob