Herinrichting Marktplein Oldemarkt

De gemeente Steenwijkerland is van plan binnenkort te starten met een meervoudig onderhandse aanbesteding conform hoofdstuk 7 van het ARW2016 voor het herinrichten van het Marktplein in Oldemarkt.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit het:

 • opnemen van elementenverhardingen (ca. 2.375 m2);
 • opnemen opsluitingen (ca. 120 m);
 • ontgraven, vervoeren en verwerken grond (ca. 600 m3);
 • leveren en aanbrengen kolken (ca. 4 st);
 • leveren en aanbrengen zand (ca. 160 m3);
 • aanbrengen opsluitingen (ca. 1.100 m);
 • aanbrengen vrijgekomen elementenverharding (ca. 1.250 m2);
 • leveren en aanbrengen grasbetonsteen (ca. 600 m2);
 • aanbrengen bomen (ca. 9 stuks);
 • aanbrengen vakbeplanting (ca. 3.650 stuks);
 • leveren en aanbrengen straatmeubilair (ca. 3 stuks).

Bij deze meervoudig onderhandse aanbesteding zullen maximaal 5 bedrijven in de gelegenheid gesteld worden om in te schrijven. Hiervoor zijn inmiddels 3 bedrijven geselecteerd. Wilt u in aanmerking komen voor één van de twee openstaande plaatsen, dan kunt u zich uiterlijk tot vrijdag 13 januari 2023 online aanmelden.

Procedure

De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid aan de hand van de opgegeven referentieprojecten. Indien er meer dan twee geschikte aanmeldingen zijn, wordt uit de lijst van geschikte aanmeldingen twee aanmelders geloot die toegelaten zullen worden tot de aanbestedingsprocedure.

Na vaststelling van de definitieve lijst zullen alle bedrijven die zijn toegelaten tot de aanbestedingsprocedure gelijktijdig de aanvraag toegestuurd krijgen. Niet geselecteerde bedrijven worden hiervan per e-mail op de hoogte gesteld.

Online aanmelden

Sluitingsdatum: 13-01-2023
CPV: 45