Meervoudig onderhandse aanbesteding: Aanleg parkeerterreinen Bloemenbuurt te Steenwijk

De gemeente Steenwijkerland is van plan binnenkort te starten met een meervoudig onderhandse aanbesteding conform hoofdstuk 7 van het ARW2016 voor het gefaseerd aanleggen van parkeerterreinen in de Bloemenbuurt te Steenwijk.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit het:

  • opnemen opsluitingen (ca. 450 m);
  • ontgraven, vervoeren en verwerken grond (ca. 1.500 m3);
  • leveren en aanbrengen PVC kolkaansluitingen (ca. 50 m);
  • opnemen en aanbrengen kolken (ca. 40 st);
  • profileren fundering van menggranulaat (ca. 1.250 m2);
  • leveren en aanbrengen opsluitingen (ca. 2.400 m);
  • leveren en aanbrengen tegels (ca. 2.100 m2);
  • leveren en aanbrengen betonstraatstenen (ca. 1.200 m2);
  • leveren en aanbrengen grasbetonblokken (ca. 300 m2);
  • aanbrengen vrijgekomen elementenverharding kf (ca. 2000 m2).

 
Bij deze meervoudig onderhandse aanbesteding zullen maximaal 2 bedrijven is de gelegenheid gesteld worden om in te schrijven. Hiervoor zijn inmiddels 3 bedrijven geselecteerd. Wilt u in aanmerking komen voor één van de twee openstaande plaatsen, dan kunt u zich tot en met 
dinsdag 1 juni 2021 online aanmelden.

Procedure

De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid aan de hand van de opgegeven referentieprojecten. Indien er meer dan twee geschikte aanmeldingen zijn, wordt uit de lijst van geschikte aanmeldingen twee aanmelders geloot die toegelaten zullen worden tot de aanbestedingsprocedure.

Na vaststelling van de definitieve lijst zullen alle bedrijven die zijn toegelaten tot de aanbestedingsprocedure gelijktijdig de aanvraag toegestuurd krijgen. Niet geselecteerde bedrijven worden hiervan per e-mail op de hoogte gesteld.

Online aanmelden

CPV: 45
Sluitingsdatum: 01-06-2021