Meervoudig onderhandse aanbesteding: Actualisatie archeologische waarden- en beleidskaart buitengebied

De gemeente Steenwijkerland is van plan binnenkort te starten met een meervoudig onderhandse aanbesteding conform het gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsbeleid voor de actualisatie van de archeologische waarden- en beleidskaart voor het buitengebied van de gemeente Steenwijkerland.

De archeologische kaart zal op verschillende punten verbeterd/aangepast moeten worden. Het gaat om zowel archeologisch inhoudelijke, grafische en actualiserende aanpassingen. Het resultaat is een goed onderbouwde archeologische kaart die voldoet aan de in de Omgevingswet opgenomen eis van aantoonbare archeologische verwachting (amendement E. Ronnes CDA, kenmerk 33962, nr. 63). Het onderzoeksterrein is afgebakend, het betreft het grondgebied van de gemeente Steenwijkerland, met uitzondering van de drie historische kernen Blokzijl, Steenwijk en Vollenhove: zij hebben hun eigen archeologische kaart.

Bij deze meervoudig onderhandse aanbesteding zullen maximaal 5 bedrijven in de gelegenheid gesteld worden om in te schrijven. Hiervoor zijn inmiddels 3 bedrijven geselecteerd. Wilt u in aanmerking komen voor één van de twee openstaande plaatsen, dan kunt u zich uiterlijk dinsdag 18 januari 2022 online aanmelden.

Procedure

De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid aan de hand van de opgegeven referentieprojecten. Indien er meer dan twee geschikte aanmeldingen zijn, wordt uit de lijst van geschikte aanmeldingen twee aanmelders geloot die toegelaten zullen worden tot de aanbestedingsprocedure.

Na vaststelling van de definitieve lijst zullen alle bedrijven die zijn toegelaten tot de aanbestedingsprocedure gelijktijdig de aanvraag toegestuurd krijgen. Niet geselecteerde bedrijven worden hiervan per e-mail op de hoogte gesteld.

Online aanmelden

Sluitingsdatum: 18-01-2022
CPV: 98