Meervoudig onderhandse aanbesteding: Afkoppelen hemelwater wijk Oostwijken te Steenwijk

De gemeente Steenwijkerland is van plan binnenkort te starten met een meervoudig onderhandse aanbesteding conform hoofdstuk 7 van het ARW2016 voor het project ‘Afkoppelen hemelwater wijk Oostwijken te Steenwijk’.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

  • het afkoppelen van regenpijpen van het vuilwaterriool;
  • het aansluiten van regenpijpen op het regenwaterriool;
  • het aanleggen/aanpassen van het bestaande regenwaterriool;
  • het aanleggen van een pompgemaal met bijbehorende persleiding naar het vuilwaterriool.

Bij deze meervoudig onderhandse aanbesteding zullen maximaal 5 bedrijven in de gelegenheid gesteld worden om in te schrijven. Hiervoor zijn inmiddels 3 bedrijven geselecteerd. Wilt u in aanmerking komen voor één van de twee openstaande plaatsen, dan kunt u zich uiterlijk 24 november 2023 online aanmelden.

Procedure

De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid aan de hand van de opgegeven referentieprojecten. Indien er meer dan twee geschikte aanmeldingen zijn, wordt uit de lijst van geschikte aanmeldingen twee aanmelders geloot die toegelaten zullen worden tot de aanbestedingsprocedure.

Na vaststelling van de definitieve lijst zullen alle bedrijven die zijn toegelaten tot de aanbestedingsprocedure gelijktijdig de aanvraag toegestuurd krijgen. Niet geselecteerde bedrijven worden hiervan per e-mail op de hoogte gesteld.

TenderNed

Voor het (digitaal) uitvoeren van meervoudig onderhandse aanbesteding maken wij gebruik van het aanbestedingsplatform TenderNed (www.tenderned.nl). Heeft u nog geen account op TenderNed? Dan verzoeken wij u om tijdig – dat wil zeggen uiterlijk op de uiterste datum waarop u zich voor deze aanbesteding kunt aanmelden – een gratis account aan te maken op TenderNed.

Online aanmelden

Sluitingsdatum: 24-11-2023
CPV: 45