Meervoudig onderhandse aanbesteding: Archeologisch onderzoek voormalig kazerneterrein Johan van den Kornput te Steenwijk

De gemeente Steenwijkerland is van plan binnenkort te starten met een meervoudig onderhandse aanbesteding conform het gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsbeleid voor archeologisch onderzoek op een deel van het voormalige kazerneterrein Johan van den Kornput in Steenwijk.

De opdracht bestaat in hoofdzaak uit: 

Op  een groot gedeelte van het terrein van de voormalige kazerne Johan van den Kornput in Steenwijk is al een woonwijk gerealiseerd. De gemeente wil het laatste gedeelte van het gebied ontwikkelen. Er is een aantal jaren geleden archeologisch onderzoek verricht. Naar aanleiding van dit onderzoek zijn er proefsleuven gegraven. Dit onderzoek geeft aanleiding om een gedeelte van het nog te ontwikkelen plangebied nader te laten onderzoeken op archeologische resten. Schatting is dat de totale omvang circa 10.000 m2 is met circa 100 begravingen. 

Bij deze meervoudig onderhandse aanbesteding zullen maximaal 5 bedrijven in de gelegenheid gesteld worden om in te schrijven. Hiervoor zijn inmiddels 3 bedrijven geselecteerd. Wilt u in aanmerking komen voor één van de twee openstaande plaatsen, dan kunt u zich uiterlijk 8 mei 2024 online aanmelden.

Procedure

De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid aan de hand van de opgegeven referentieprojecten. Indien er meer dan twee geschikte aanmeldingen zijn, wordt uit de lijst van geschikte aanmeldingen twee aanmelders geloot die toegelaten zullen worden tot de aanbestedingsprocedure.

Na vaststelling van de definitieve lijst zullen alle bedrijven die zijn toegelaten tot de aanbestedingsprocedure gelijktijdig de aanvraag toegestuurd krijgen. Niet geselecteerde bedrijven worden hiervan per e-mail op de hoogte gesteld.

TenderNed

Voor het (digitaal) uitvoeren van meervoudig onderhandse aanbesteding maken wij gebruik van het aanbestedingsplatform TenderNed. Heeft u nog geen account op TenderNed? Dan verzoeken wij u om tijdig – dat wil zeggen uiterlijk op de uiterste datum waarop u zich voor deze aanbesteding kunt aanmelden – een gratis account aan te maken op TenderNed.

Online aanmelden

Sluitingsdatum: 8 mei 2024
CPV