Meervoudig onderhandse aanbesteding: Baggerwerkzaamheden Steenwijkerland

De gemeente Steenwijkerland is van plan binnenkort te starten met een meervoudig onderhandse aanbesteding conform hoofdstuk 7 van het ARW2016 voor het uitvoeren van baggerwerkzaamheden in de gemeente Steenwijkerland.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

  • het verrichten van diversie inrichtings- en opruimwerkzaamheden;
  • het ontgraven en afvoeren van ca. 2650m3 baggerspecie op 7 verschillende locaties binnen de gemeente;
  • het in- en uitpeilen van de baggertrajecten;
  • het afwerken en inzaaien van transportroutes.

Bij deze meervoudig onderhandse aanbesteding zullen maximaal 5 bedrijven in de gelegenheid gesteld worden om in te schrijven. Hiervoor zijn inmiddels 3 bedrijven geselecteerd. Wilt u in aanmerking komen voor één van de twee openstaande plaatsen, dan kunt u zich uiterlijk 30 juni 2022 online aanmelden.

Procedure

De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid aan de hand van de opgegeven referentieprojecten. Indien er meer dan twee geschikte aanmeldingen zijn, wordt uit de lijst van geschikte aanmeldingen twee aanmelders geloot die toegelaten zullen worden tot de aanbestedingsprocedure.

Na vaststelling van de definitieve lijst zullen alle bedrijven die zijn toegelaten tot de aanbestedingsprocedure gelijktijdig de aanvraag toegestuurd krijgen. Niet geselecteerde bedrijven worden hiervan per e-mail op de hoogte gesteld.

Online aanmelden

Sluitingsdatum: 30-06-2022
CPV: 45