Meervoudig onderhandse aanbesteding: Bedrijfsmaatschappelijk werk

De gemeente Steenwijkerland is van plan binnenkort te starten met een meervoudig onderhandse aanbesteding conform het gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsbeleid voor een bedrijfsmaatschappelijk werker. Deze aanbesteding gaat alleen over bedrijfsmaatschappelijk werk bij individuele (ziekte)gevallen en bij groepsgesprekken.

Bij deze meervoudig onderhandse aanbesteding zullen maximaal 5  bedrijven in de gelegenheid worden gesteld om in te schrijven. Hiervoor zijn inmiddels 3 bedrijven geselecteerd. Wilt u in aanmerking komen voor één van de maximaal twee openstaande plaatsen op de lijst, dan kunt u zich uiterlijk 4 november 2021 online aanmelden.

Procedure

De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid aan de hand van de opgegeven referentieprojecten. Indien er meer dan twee geschikte aanmeldingen zijn, wordt uit de lijst van geschikte aanmeldingen twee aanmelders geloot die toegelaten zullen worden tot de aanbestedingsprocedure.

Na vaststelling van de definitieve lijst zullen alle bedrijven die zijn toegelaten tot de aanbestedingsprocedure gelijktijdig de aanvraag toegestuurd krijgen. Niet geselecteerde bedrijven worden hiervan per e-mail op de hoogte gesteld.

Online aanmelden

Sluitingsdatum: 04-11-2021
CPV: 85