Meervoudig onderhandse aanbesteding: Begeleiding ontwikkelen en implementatie dienend leiderschap

De gemeente Steenwijkerland is van plan binnenkort te starten met een meervoudig onderhandse aanbesteding conform het gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsbeleid voor het begeleiden van de gemeente bij het invoeren van een werkwijze waarin dienend leiderschap centraal staat.

De opdracht bestaat in hoofdzaak uit:

  • het opstellen van een visie op het gebied van dienend leiderschap;
  • een management-ontwikkeltraject waarin theorie en praktijk met elkaar worden gecombineerd;
  • het betrekken van de medewerkers bij het invoeren van dienend leiderschap;
  • het zorgen voor een lange termijn inbedding in de organisatie.

Bij deze meervoudig onderhandse aanbesteding zullen maximaal 5 bedrijven in de gelegenheid gesteld worden om in te schrijven. Hiervoor zijn inmiddels 3 bedrijven geselecteerd. Wilt u in aanmerking komen voor één van de twee openstaande plaatsen, dan kunt u zich uiterlijk 11 augustus 2022 online aanmelden.

Procedure

De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid aan de hand van de opgegeven referentieprojecten. Indien er meer dan twee geschikte aanmeldingen zijn, wordt uit de lijst van geschikte aanmeldingen twee aanmelders geloot die toegelaten zullen worden tot de aanbestedingsprocedure.

Na vaststelling van de definitieve lijst zullen alle bedrijven die zijn toegelaten tot de aanbestedingsprocedure gelijktijdig de aanvraag toegestuurd krijgen. Niet geselecteerde bedrijven worden hiervan per e-mail op de hoogte gesteld.

Online aanmelden

Sluitingsdatum: 11-08-2022
CPV: 98