Meervoudig onderhandse aanbesteding: Bouwrijp maken Noordermaten 4 Blokzijl fase A

De gemeente Steenwijkerland is van plan binnenkort te starten met een meervoudig onderhandse aanbesteding conform hoofdstuk 7 van het ARW2016 voor ‘Bouwrijp maken Noordermaten 4 Blokzijl fase A’

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

  • Het leveren & aanbrengen 200m1 gescheiden rioolstelsel incl. aanbrengen rioolhoofdgemaal;
  • Het leveren + aanbrengen ca 600 ton menggranulaat 0/31,5;
  • Het leveren + aanbrengen ca 1300m2 kf betonstraatstenen  ;
  • Het ontgraven ca 2000m3 cunet en aanbrengen zand.

Bij deze meervoudig onderhandse aanbesteding zullen maximaal 5 bedrijven in de gelegenheid gesteld worden om in te schrijven. Hiervoor zijn inmiddels 3 bedrijven geselecteerd. Wilt u in aanmerking komen voor één van de twee openstaande plaatsen, dan kunt u zich uiterlijk 20 juni 2023 online aanmelden.

Procedure

De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid aan de hand van de opgegeven referentieprojecten. Indien er meer dan twee geschikte aanmeldingen zijn, wordt uit de lijst van geschikte aanmeldingen twee aanmelders geloot die toegelaten zullen worden tot de aanbestedingsprocedure.

Na vaststelling van de definitieve lijst zullen alle bedrijven die zijn toegelaten tot de aanbestedingsprocedure gelijktijdig de aanvraag toegestuurd krijgen. Niet geselecteerde bedrijven worden hiervan per e-mail op de hoogte gesteld.

Online aanmelden:

Sluitingsdatum: 20 juni 2023
CPV: 45