Meervoudig onderhandse aanbesteding: Elementenonderhoud

De gemeente Steenwijkerland is van plan binnenkort te starten met een meervoudig onderhandse aanbesteding conform hoofdstuk 7 van het ARW2016 voor het uitvoeren van elementenonderhoud.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

  • opbreken en weer aanbrengen bestratingen (plaatselijk herstel) circa 12.350 m2;
  • herstraten van elementenverharding (volledig herstraten) circa 10.000 m2;
  • stellen van banden circa 10.000 m1;
  • grondwerk t.b.v. bestratingen;
  • ontgraven cunet en aanbrengen fundering;
  • bijleveren van tekortkomende materialen;
  • overige bijkomende werkzaamheden. 

Bij deze meervoudig onderhandse aanbesteding zullen maximaal 5 bedrijven in de gelegenheid gesteld worden om in te schrijven. Hiervoor zijn inmiddels 3 bedrijven geselecteerd. Wilt u in aanmerking komen voor één van de twee openstaande plaatsen, dan kunt u zich uiterlijk woensdag 15 maart 2023 online aanmelden.

Procedure

De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid aan de hand van de opgegeven referentieprojecten. Indien er meer dan twee geschikte aanmeldingen zijn, wordt uit de lijst van geschikte aanmeldingen twee aanmelders geloot die toegelaten zullen worden tot de aanbestedingsprocedure.

Na vaststelling van de definitieve lijst zullen alle bedrijven die zijn toegelaten tot de aanbestedingsprocedure gelijktijdig de aanvraag

Online aanmelden

Sluitingsdatum: 15 maart 2023
CVP: 45