Meervoudig onderhandse aanbesteding: Elementenonderhoud 2024

De gemeente Steenwijkerland is van plan binnenkort te starten met een meervoudig onderhandse aanbesteding conform hoofdstuk 7 van het ARW2016 voor Elementenonderhoud 2024.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

  •  opbreken en weer aanbrengen bestratingen (plaatselijk herstel) circa 10.000 m2;
  •  herstraten van elementenverharding (volledig herstraten) circa 8.000 m2;
  • stellen van banden (circa 8.000 m1);
  • grondwerk tbv bestratingen;
  • bijleveren van tekortkomende materialen;
  • overige bijkomende werkzaamheden. 

Bij deze meervoudig onderhandse aanbesteding zullen maximaal 5 bedrijven in de gelegenheid gesteld worden om in te schrijven. Hiervoor zijn inmiddels 3 bedrijven geselecteerd. Wilt u in aanmerking komen voor één van de twee openstaande plaatsen, dan kunt u zich uiterlijk 22 januari 2024 online aanmelden.

Procedure

De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid aan de hand van de opgegeven referentieprojecten. Indien er meer dan twee geschikte aanmeldingen zijn, wordt uit de lijst van geschikte aanmeldingen twee aanmelders geloot die toegelaten zullen worden tot de aanbestedingsprocedure.

Na vaststelling van de definitieve lijst zullen alle bedrijven die zijn toegelaten tot de aanbestedingsprocedure gelijktijdig de aanvraag toegestuurd krijgen. Niet geselecteerde bedrijven worden hiervan per e-mail op de hoogte gesteld.

TenderNed

Voor het (digitaal) uitvoeren van meervoudig onderhandse aanbesteding maken wij gebruik van het aanbestedingsplatform TenderNed (www.tenderned.nl). Heeft u nog geen account op TenderNed? Dan verzoeken wij u om tijdig – dat wil zeggen uiterlijk op de uiterste datum waarop u zich voor deze aanbesteding kunt aanmelden – een gratis account aan te maken op TenderNed.

Online aanmelden

Sluitingsdatum: 22-01-2024
CPV:45