Meervoudig onderhandse aanbesteding: Groot Onderhoud N334 te Giethoorn

De gemeente Steenwijkerland is van plan binnenkort te starten met een meervoudig onderhandse aanbesteding conform hoofdstuk 7 van het ARW2016 voor het uitvoeren van groot onderhoud met aanleg nieuwe aansluiting N334 te Giethoorn.

Het wegdek van de N334 in Giethoorn en het fietspad dat er naast ligt zijn aan vervanging toe. Het asfalt tussen Giethoorn Noord en de Nering wordt vernieuwd. En omdat de gemeente in maart 2022 een aansluiting wil aanleggen bij de nieuwe school OBS de Punter is er besloten om dit gezamenlijk met de provincie Overijssel op te pakken.  

 Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

 • maaien en frezen bermen (ca. 55 are);
 • ontgraven, vervoeren en verwerken grond (ca. 950 m3);
 • leveren en aanbrengen zand (ca. 250 m3);
 • leveren en aanbrengen PVC kolkaansluitingen (ca. 300 m);
 • leveren en aanbrengen kolken (ca. 20 st);
 • verwijderen markering (ca. 500 m2);
 • frezen asfaltverharding (ca. 12.800 m2);
 • opbreken asfaltverharding (ca. 2.250 m2);
 • zagen van asfaltverharding (ca. 950 m1);
 • verwijderen elementenverharding (ca. 150 m2);
 • leveren en aanbrengen fundering van menggranulaat (ca. 2.900 m2);
 • leveren en aanbrengen asfaltverharding (ca. 1.390 ton);
 • leveren en aanbrengen asfaltwapening (ca. 2.300 m2);
 • leveren en aanbrengen kantopsluiting (ca. 950 m1);
 • leveren en aanbrengen klinkers (ca. 550 m20);
 • leveren en aanbrengen houten geleiderail (ca. 105 m1);
 • leveren en aanbrengen markering (ca. 2.800 m1);
 • leveren en aanbrengen verkeersborden (ca. 10 st))
 • profileren bermen (ca. 5.400 m2);
 • verkeersmaatregelen (ca. 1 pm).

Bij deze meervoudig onderhandse aanbesteding zullen maximaal 5 bedrijven in de gelegenheid gesteld worden om in te schrijven. Hiervoor zijn inmiddels 3 bedrijven geselecteerd. Wilt u in aanmerking komen voor één van de twee openstaande plaatsen, dan kunt u zich uiterlijk maandag 20 december 2021 online aanmelden.

Procedure

De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid aan de hand van de opgegeven referentieprojecten. Indien er meer dan twee geschikte aanmeldingen zijn, wordt uit de lijst van geschikte aanmeldingen twee aanmelders geloot die toegelaten zullen worden tot de aanbestedingsprocedure.

Na vaststelling van de definitieve lijst zullen alle bedrijven die zijn toegelaten tot de aanbestedingsprocedure gelijktijdig de aanvraag toegestuurd krijgen. Niet geselecteerde bedrijven worden hiervan per e-mail op de hoogte gesteld.

Online aanmelden

Sluitingsdatum: 20-12-2021
CPV: 45