Meervoudig onderhandse aanbesteding: Herinrichting Jan Steenstraat en Paul Krugerstraat te Steenwijk

De gemeente Steenwijkerland is van plan binnenkort te starten met een meervoudig onderhandse aanbesteding conform hoofdstuk 7 van het ARW2016 voor de Herinrichting Jan Steenstraat en Paul Krugerstraat te Steenwijk.

Gemeente Steenwijkerland en woningbouwcorporatie Woonconcept zijn samen al enige jaren bezig met wijkvernieuwing in de wijk Steenwijk-west. Momenteel worden nieuwe woningen gebouwd in de Jan Steenstraat en de Admiraal De Ruyterstraat. In het voorjaar van 2024 willen we starten met de aanleg van wegen, parkeervoorzieningen en groen. In het najaar van 2024 starten de voorbereidingen voor de herinrichting, inclusief rioolvervanging, van de Paul Krugerstraat en het zuidelijke deel van de Rembrandtstraat.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit het:

 • opnemen van elementenverhardingen (ca. 3.150 m2);
 • opnemen opsluitingen (ca. 2.750 m);
 • opnemen hoofdriool (ca. 525 m);
 • ontgraven, vervoeren en verwerken grond (ca. 3.850 m3);
 • leveren en aanbrengen zand (ca. 3.650 m3);
 • leveren en aanbrengen DWA en RWA PVC rioleringen (ca. 1.050 m);
 • leveren en aanbrengen van inspectieputten (ca. 30 st);
 • leveren en aanbrengen PVC huisaansluitingen (ca. 950 m);
 • leveren en aanbrengen PVC kolkaansluitingen (ca. 250 m);
 • leveren en aanbrengen kolken (ca. 80 st);
 • leveren en aanbrengen fundering van menggranulaat (ca. 2.700 m2);
 • aanbrengen opsluitingen (ca. 4.200 m);
 • aanbrengen vrijgekomen elementenverharding kf (ca. 2.650 m2);
 • leveren en aanbrengen elementenverharding (ca. 7.900 m2);
 • leveren en aanbrengen groen (ca. 3.500 m2).

Bij deze meervoudig onderhandse aanbesteding zullen maximaal 5 bedrijven in de gelegenheid gesteld worden om in te schrijven. Hiervoor zijn inmiddels 3 bedrijven geselecteerd. Wilt u in aanmerking komen voor één van de twee openstaande plaatsen, dan kunt u zich uiterlijk woensdag 7 februari 2024 online aanmelden.

Procedure

De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid aan de hand van de opgegeven referentieprojecten. Indien er meer dan twee geschikte aanmeldingen zijn, wordt uit de lijst van geschikte aanmeldingen twee aanmelders geloot die toegelaten zullen worden tot de aanbestedingsprocedure.

Na vaststelling van de definitieve lijst zullen alle bedrijven die zijn toegelaten tot de aanbestedingsprocedure gelijktijdig de aanvraag toegestuurd krijgen. Niet geselecteerde bedrijven worden hiervan per e-mail op de hoogte gesteld.

TenderNed

Voor het (digitaal) uitvoeren van meervoudig onderhandse aanbesteding maken wij gebruik van het aanbestedingsplatform TenderNed. Heeft u nog geen account op TenderNed? Dan verzoeken wij u om tijdig – dat wil zeggen uiterlijk op de uiterste datum waarop u zich voor deze aanbesteding kunt aanmelden – een gratis account aan te maken op TenderNed.

Online aanmelden

Sluitingsdatum: 07-02-2024
CPV: 45