Meervoudig onderhandse aanbesteding: Herinrichting Kallenkote fase 2

De gemeente Steenwijkerland is van plan binnenkort te starten met een meervoudig onderhandse aanbesteding conform hoofdstuk 7 van het ARW2016 van het werk 'Herinrichting Kallenkote fase 2'.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

 • opruimwerkzaamheden;
 • grond ontgraven, vervoeren en verwerken;
 • het leveren en aanbrengen van kolken;
 • het opbreken van ca. 6000 m2 elementenverharding;
 • het opbreken van ca. 1000 m kantopsluiting;
 • het leveren en aanbrengen van ca. 7000 m2 fundering bestaande uit grondwapening, menggranulaat en zand;
 • het aanbrengen van ca. 2600 m2 vrijgekomen straatbakstenen;
 • het leveren en aanbrengen van ca. 3600 m2 straatbakstenen;
 • het aanstraten van ca.1000 m2 inritten; 
 • het leveren en aanbrengen van ca. 600 m2 betontegels en grasbetontegels;
 • het leveren en aanbrengen van ca. 3000 m kantopsluiting;
 • overige bijkomende werkzaamheden.

 
Bij deze meervoudig onderhandse aanbesteding zullen maximaal 5 bedrijven in de gelegenheid gesteld worden om in te schrijven. Hiervoor zijn inmiddels 3 bedrijven geselecteerd. Wilt u in aanmerking komen voor één van de twee openstaande plaatsen, dan kunt u zich uiterlijk woensdag 9 juni 2021 online aanmelden.

Procedure

De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid aan de hand van de opgegeven referentieprojecten. Indien er meer dan twee geschikte aanmeldingen zijn, wordt uit de lijst van geschikte aanmeldingen twee aanmelders geloot die toegelaten zullen worden tot de aanbestedingsprocedure.

Na vaststelling van de definitieve lijst zullen alle bedrijven die zijn toegelaten tot de aanbestedingsprocedure gelijktijdig de aanvraag toegestuurd krijgen. Niet geselecteerde bedrijven worden hiervan per e-mail op de hoogte gesteld.

Online aanmelden

Sluitingsdatum: 09-06-2021
CPV: 45