Meervoudig onderhandse aanbesteding: Herinrichting Tukseweg Tuk 3e fase

De gemeente Steenwijkerland is van plan binnenkort te starten met een meervoudig onderhandse aanbesteding conform hoofdstuk 7 van het ARW2016 voor ‘Herinrichting Tukseweg Tuk 3e fase.’

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

  • Het aanbrengen ca 500m2 df;
  • Het leveren + aanbrengen ca 1500m2 df;
  • Het aanbrengen ca 1700m2 betontegels 300x300;
  • Het profileren zandbed ca 6000m2
  • Het frezen/opbreken/afvoeren ca 700 ton teerhoudend asfalt
  • Het leveren +aanbrengen ca 1500 ton menggranulaat 0/31,5

Bij deze meervoudig onderhandse aanbesteding zullen maximaal 5 bedrijven in de gelegenheid gesteld worden om in te schrijven. Hiervoor zijn inmiddels 3 bedrijven geselecteerd. Wilt u in aanmerking komen voor 1 van de 2 openstaande plaatsen, dan kunt u zich uiterlijk 16 juni 2023 online aanmelden.

Procedure

De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid aan de hand van de opgegeven referentieprojecten. Indien er meer dan 2 geschikte aanmeldingen zijn, wordt uit de lijst van geschikte aanmeldingen 2 aanmelders geloot die toegelaten zullen worden tot de aanbestedingsprocedure.

Na vaststelling van de definitieve lijst zullen alle bedrijven die zijn toegelaten tot de aanbestedingsprocedure gelijktijdig de aanvraag toegestuurd krijgen. Niet-geselecteerde bedrijven worden hiervan per e-mail op de hoogte gesteld.

Online aanmelden

Sluitingsdatum: 16 juni 2023

CPV: 45