Meervoudig onderhandse aanbesteding: Herinrichting kruising De Klosse

De gemeente Steenwijkerland is van plan binnenkort te starten met een meervoudig onderhandse aanbesteding conform hoofdstuk 7 van het ARW2016 voor de herinrichting van kruising De Klosse.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit het:

  • opnemen van elementenverhardingen (ca. 130 m2);
  • opnemen van asfaltverharding (ca. 310 m2);
  • frezen van asfalt (ca. 700 m2);
  • ontgraven, vervoeren en verwerken grond (ca. 300 m3);
  • leveren en aanbrengen PVC kolkaansluitingen (ca. 50 m)
  • leveren en aanbrengen kolken (ca. 5 st);
  • leveren en aanbrengen fundering van menggranulaat (ca. 350 m2);
  • leveren en aanbrengen asfaltverharding (ca. 160 ton);
  • leveren en aanbrengen grasbetontegels (ca. 215 m2);
  • aanbrengen vrijgekomen bebording (ca. 5 st).

 
Bij deze meervoudig onderhandse aanbesteding zullen maximaal 5 bedrijven in de gelegenheid gesteld worden om in te schrijven. Hiervoor zijn inmiddels 3 bedrijven geselecteerd. Wilt u in aanmerking komen voor één van de twee openstaande plaatsen, dan kunt u zich uiterlijk woensdag 14 april 2021 online aanmelden.

Procedure

De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid aan de hand van de opgegeven referentieprojecten. Indien er meer dan twee geschikte aanmeldingen zijn, wordt uit de lijst van geschikte aanmeldingen twee aanmelders geloot die toegelaten zullen worden tot de aanbestedingsprocedure.

Na vaststelling van de definitieve lijst zullen alle bedrijven die zijn toegelaten tot de aanbestedingsprocedure gelijktijdig de aanvraag toegestuurd krijgen. Niet geselecteerde bedrijven worden hiervan per e-mail op de hoogte gesteld.

Online aanmelden

Sluitingsdatum: 14-04-2021
CPV: 45